Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Codi de Conducta i Bones Pràctiques

 

 

Un CODI DE CONDUCTA I BONES PRÀCTIQUES (descarregar tríptic) suposa una eina mitjançant la qual la Universitat i els seus membres es posicionen clarament per tal de:

  • Garantir la igualtat de gènere a la nostra Institució.
  • Aconseguir que la Universitat de València siga un espai lliure de violència de gènere.
  • Possibilitar que les persones que egressen de la nostra institució siguen agents de canvi social en aquesta matèria, influint en la modificació de comportaments professionals, cívics, familiars i personals per tal d’assolir la igualtat de gènere al seu entorn.

A més, enfront dels enunciats legislatius, necessàriament genèrics quan no ambigus, el Codi de Conducta i Bones Pràctiques:

  • Concreta l’actuació universitària que cal encetar en matèria d’igualtat de gènere en els seus diversos àmbits d’actuació donant pautes clares d’actuació. I, a més,
  • Explicita les conductes que no són tolerables en la relació entres dones i homes en la nostra universitat.

Per què és important disposar d'un Codi de Conducta i Bones Pràctiques en matèria d'Igualtat de Gènere? (es pot accedir al document complet aprovat pel consell de direcció en 2016)

La convivència en igualtat i contra la violència de gènere en la Universitat de València es presenta com un projecte d'intervenció universitària en matèria d'igualtat de gènere centrat en un codi que explicita les conductes que no són tolerables en les relacions entre homes i dones en aquesta universitat. Miguel Lorente, ex-delegat del Govern per a la Violència de Gènere, denuncia que "el 6% de les alumnes universitàries pateixen violència de gènere, i entre un 20 i un 25 % d'estudiantes i treballadores pateixen assetjament sexual en algun moment del seu pas per la universitat". L'àmbit universitari com veiem no escapa a la crua realitat de la violència de gènere i per açò la Universitat de València manté com a línia prioritària del seu treball per la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes, la prevenció de la violència de gènere tant en el cas de l’estudiantat, com en el Personal d'Administració i Serveis i Professorat.

Així naix el Codi de Conducta i Bones Pràctiques en matèria d'igualtat de gènere, com un document obert, de caràcter participatiu, al qual es poden fer aportacions per tal de millorar-lo constantment mitjançant el formulari habilitat per a tal efecte. El document actual s'ha anat enriquint amb les aportacions de tota la comunitat universitària, s'han incorporat 22 propostes de canvi dels molts comentaris que ens han fet arribar a través del formulari i dels grups de treball generats a l'aula. 

Aquest Codi de Conducta, va entrar en vigor en el curs acadèmic 2017/2018 i dóna compliment al II Pla d'Igualtat de la Universitat de València (acció 1.1.2), és el resultat d'un treball participatiu de la Unitat d’Igualtat amb les Comissions d'Igualtat dels centres, els sindicats, i el Delegat del rector per a estudiants, i alguns col·lectius estudiantils (com el grup Unides d'estudiantes feministes). Mereix un especial esment la iniciativa del professorat d'Infermeria i Podologia, pel treball realitzat amb l’estudiantat a les classes impartides pel professorat d'Ètica (gràcies al projecte d'innovació educativa concedit al desembre de 2016), d'on van sorgir aportacions valuoses al Codi, reforçant així el seu caràcter obert a noves incorporacions i actualitzacions del contingut.

I és que quan entrem a formar part de la Universitat de València com a part del col·lectiu estudiantil, del Personal d'Administració i Serveis (PAS) o del Personal Docent Investigador (PDI), donem per fet que les relacions interpersonals són respectuoses i igualitàries. La veritat és que així caldria que siguen. I ho són la majoria de les vegades. Però sabem que sempre es poden presenciar, o fins i tot patir, comportaments no desitjables: poc respectuosos, asimètrics (és a dir, diferents segons un siga home o dona) o, en l'extrem, intolerables (perquè poden suposar actituds d'assetjament sexual o per raó de sexe).

Amb la intenció de mantenir el caràcter obert i participatiu d'aquest Codi de Conducta, s'habilita aquest espai en el qual es poden anar incorporant exemples de comportaments que incompleixen el Codi, incidències que vagen sorgint en aplicar el codi (sempre garantint l'anonimat de les persones implicades), perquè servisquen d'experiència didàctica i evitar la seua repetició.

Exemples de relacions no respectuoses entre dones i homes 

Anima't a compartir el teu exemple per a enriquir el Codi de Conducta i contribuir al canvi cap a una cultura universitària més igualitària, mitjançant el següent formulari