Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

 El I Pla d’Igualtat de la Universitat de València va ser aprovat per unanimitat del Consell de Govern d’1 de desembre (ACGUV204/2009) i s’implantarà mitjançant els corresponents plans operatius anuals que determinaran les actuacions concretes per realitzar, els òrgans responsables d’impulsar-lo, aplicar-lo i fer-ne el seguiment, els indicadors i les evidències per mitjà dels quals es podrà avaluar la consecució de les metes proposades, i les partides pressupostàries vinculades a aquestes mesures.