University of Valencia logo Logo Equality Unit Logo del portal

 El I Pla d’Igualtat de la Universitat de València va ser aprovat per unanimitat del Consell de Govern d’1 de desembre (ACGUV204/2009) i s’implantarà mitjançant els corresponents plans operatius anuals que determinaran les actuacions concretes per realitzar, els òrgans responsables d’impulsar-lo, aplicar-lo i fer-ne el seguiment, els indicadors i les evidències per mitjà dels quals es podrà avaluar la consecució de les metes proposades, i les partides pressupostàries vinculades a aquestes mesures.

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy