University of Valencia logo Logo Equality Unit Logo del portal

Recursos externs

RECURSOS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA

ATENCIÓ 24 HORES, ELS 365 DIES DE L'ANY:

  • Emergències – 112 

  • Contra el maltractament Ministeri – 016 

  • Policia Nacional – 091 

  • Guàrdia Civil – 062 

  • Centre Dona 24h – 900 580 888 

Guia de Drets de les Dones víctimes de violència de gènere

EL CENTRE DONA 24H
Els centres dones 24 hores són recursos de la Xarxa d’Assistència per a Dones de la Generalitat Valenciana on pal·liar o superar les conseqüències del maltractament a través d’una intervenció psicosocial individual i grupal.

www.sinmaltrato.gva.es

OFICINA D'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE

L'OAVD és un servei universal, gratuït i que pot usar qualsevol independentment d'on s'haja patit el delicte. Dóna resposta a les víctimes tant en l'àmbit jurídic com en el psicològic i social, i els ajuda per tal que reben les mesures de justícia restaurativa a què tinguen dret (indemnitzacions, compensacions, etc.).

 

ESPAI DONES I IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

El Espai Dones i Igualtat, és un espai per a informar, orientar i assessorar a les dones de la ciutat de València sobre els seus drets i els serveis i recursos existents per a aconseguir la plena participació de les dones en la societat. 

GOBERNADOR VIEJO, 14
46003 VALENCIA
Teléfono: 962087475 Fax: 963287228
email: cmio@valencia.es
url: http://www.valencia.es/mujereseigualdad

Informació bàsica per a dones víctimes de violència de gènere: