Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Igualtat Logo del portal

Normativa Europea

Informe de Nacions Unides 

El programa de les Naciones Unides per al Desenvolupament (PNUD) i l'Organització Internacional del Treball (OIT), presenta un informe sobre Treball i Família: Cap a noves formes de conciliació amb coresponsabilitat social 

Conferències de Nacions Unides sobre les dones: 

Comité per a l'eliminiació de la discriminació contra la dona (CEDAW): Acords i convencions 

Espanya va ratificar la Convenció CEDAW en 1984. En juliol de 2004 se va presentar en Nova York el V Informe periòdic, al que el Comité realizà una serie d'Observacions finals. En març de 2008 se va remitir el VI Informe, defes davant el Comité per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW) de Nacions Unides per la Ministra d' Igualtat Bibiana Aido el 22 de juliol de 2009:

Comissió de la condició jurídica i social de la dona (CSW) 

  • 2008: Informe anual. Seguiment de la IV Conferència Internacional de la Dona: avançaments realitzats en la incorporació d'una perspectiva de gènere en l'elaboració, execució i avaluació de polítiques i programes nacionals, fent particular atenció en el finançament en favor de la igualtat entre els géneres i l'empoderament de la dona
  • 2007: Informe anual. Seguiment de la IV Conferència Internacional de la Dona: avançaments realitzats en la incorporació d'una perspectiva de gènere en l'elaboració, execució i avaluació de polítiques i programes nacionals, fent particular atenció en l'eliminació de totes les formes de discriminació i violència contra la xiqueta.
  • 2006: Informe anual. Seguimient de la IV Conferència Internacional de la Dona: Mesures adoptades i progressos aconseguits en el seguiment i l'aplicació de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i del vigèsim tercer període extraordinari de sessions de l'Assemblea General: examen dels progressos en la incorporació d'una perspectiva de gènere en la reparació, aplicació i avaluació de polítiques i programes nacionals
  • 2005: Informe anual. Seguimient de la IV Conferència Internacional de la Dona: Mesures adoptades i progressos aconseguits en el seguiment i l'aplicació de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i del vigèsim tercer període extraordinari de sessions de l'Assemblea General: inclosa una avaluació dels progressos realitzats en la incorporació d'una perspectiva de gènere en el sistema de les Nacions Unides
  • 2004: Informe anual. Seguiment de la IV Conferència Internacional de la Dona: Mesures adoptades i progressos aconseguits en el seguiment de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i del període extraordinari de sessions de l'Assemblea General titulat: “La dona a l'any 2000: igualtat entre els gèneres, desenvolupament i pau per al segle XXI”, en especial en quant a l'incorporació d'una perspectiva de gènere en les organitzacions del sistema de les Nacions Unides "
  • 2003: Informe anual. Seguimiento de la IV Conferència Internacional de la Dona:Mesures adoptades i progressos aconseguits en el seguiment de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i del període extraordinari de sessions de l'Assemblea General titulat:“La dona a l'any 2000: igualtat entre els gèneres, desenvolupament i pau per al segle XXI”, en especial en quant a la incorporació d'una perspectiva de gènere en les organitzacions del sistema de les Nacions Unides "
  • 2003: 47° període de sessions: Incorporació d'una perspectiva de gènere en totes les polítiques i programes del sistema de les Nacions Unides
  • 2002: Informe anual. Seguiment de la IV Conferència Internacional de la Dona:Mesures adoptades i progressos aconseguits en el seguiment de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i del període extraordinari de sessions de l'Assamblea General titulat:“La dona a l'any 2000: igualtat entre els gèneres, desenvolupament i pau per al segle XXI”, en especial en quant a la incorporació d'una perspectiva de gènere en les organitzacions del sistema de les Nacions Unides "