fulls

Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2023-2024 per estudiants que cursen estudis postobligatoris. 

La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament en l'adreça: https://sede.educacion.gob.es o en www.educacionyfp.gob.es

El termini de presentació de sol·licituds és del 27/03/2023 fins el 17/05/23.