• Consulta l'oferta de graus

1r curs

Coordinació: Salvador Mena Mollá
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 6, Formació bàsica: 54.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33972 Biologia general 6 Formació bàsica Veure fitxa
33980 Bioquímica 6 Formació bàsica Veure fitxa
33978 Estadística 6 Formació bàsica Veure fitxa
33977 Física 6 Formació bàsica Veure fitxa
33979 Fisiologia general 6 Formació bàsica Veure fitxa
33976 Matemàtiques 6 Formació bàsica Veure fitxa
33982 Microbiologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33974 Química general 6 Formació bàsica Veure fitxa
33975 Química orgànica 6 Formació bàsica Veure fitxa
33996 Bases de l'enginyeria química 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Pedro Vicente Martínez Culebras
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 54, Formació bàsica: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33973 Biologia vegetal i animal 6 Formació bàsica Veure fitxa
33981 Anàlisi química 6 Obligatori Veure fitxa
33983 Bromatologia 10,5 Obligatori Veure fitxa
33998 Documentació i metodologia científica 4,5 Obligatori Veure fitxa
33997 Operacions bàsiques 9 Obligatori Veure fitxa
34001 Producció de matèries primeres 6 Obligatori Veure fitxa
33985 Química dels aliments 6 Obligatori Veure fitxa
34004 Transformació i conservació 12 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Houda Berrada Ramdani
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33988 Anàlisi dels aliments 6 Obligatori Veure fitxa
33994 Bases de salut pública 4,5 Obligatori Veure fitxa
34010 Economia i empresa 4,5 Obligatori Veure fitxa
33986 Gestió de qualitat 4,5 Obligatori Veure fitxa
34111 Indústries alimentàries 9 Obligatori Veure fitxa
33984 Legislació alimentària i deontologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34006 Microbiologia alimentària 6 Obligatori Veure fitxa
33987 Nutrició i dietètica 9 Obligatori Veure fitxa
34007 Parasitologia alimentària 6 Obligatori Veure fitxa
34008 Toxicologia alimentària 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: José Vicente Gil Ponce
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 45, Optatiu: 15.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33995 Alimentació i cultura 4,5 Obligatori Veure fitxa
34005 Biotecnologia d'aliments 6 Obligatori Veure fitxa
34009 Higiene alimentària 4,5 Obligatori Veure fitxa
34000 Practiques externes 18 Obligatori Veure fitxa
34002 Treball fi de grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 15 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33989 Additius alimentaris 4,5 Optatiu Veure fitxa
33992 Anàlisi sensorial 4,5 Optatiu Veure fitxa
33990 Enologia 4,5 Optatiu Veure fitxa
33991 Envasos 4,5 Optatiu Veure fitxa
34003 Iniciació a la investigació 6 Optatiu Veure fitxa
33999 Nous aliments 6 Optatiu Veure fitxa
33993 Toxicologia laboral 4,5 Optatiu Veure fitxa