Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 0

Crèdits optatius: 48

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2148

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: www.uv.es/postbiod

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Biològiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i Anglès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Francisco Javier Aznar Avedaño (Director)
Mercedes Fernández Martinez
Jose Antonio Gil-Delgado Alberti
Miguel Guara Requena
Raquel Ortells Bañeres
José Ignacio Valenzuela Ríos
Mónica Giménez Monleón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La biodiversitat és un concepte polisèmic que engloba dimensions a diferents escales biològiques. Aquesta proposta té com a objectiu la formació multidisciplinària de postgraduats amb pou capacitació per fer front a la demanda política i social d'experts en aquesta àrea. Un dels aspectes científics fonamentals és la necessitat d'estratègies realistes per conèixer, mesurar, inventariar, conservar i gestionar la biodiversitat, tal com la va definir la Conferència de Rio el 1992. Per a l'adequada comprensió dels aspectes relacionats amb la biodiversitat, és imprescindible la biologia evolutiva, disciplina que estudia l'origen, el canvi i la persistència de gens, les funcions biològiques, els individus, les espècies, els taxons supraespecífics i les poblacions interactuants d'éssers vius. En aquest camp es necessiten, també, coneixements sobre els processos i factors genètics, de desenvolupament, geogràfics, històrics i ecològics, entre altres, que actuen sobre l'evolució, l’adaptació i la diversitat dels éssers vius. Els desenvolupaments en biologia molecular, l'aplicació de noves tècniques de modelització i instrumentació i l'expansió de mètodes computacionals han causat un esclat dels estudis evolutius en tots els nivells d'organització biològica.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Biodiversitat

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: francisco.aznar@uv.es