Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 48

Crèdits optatius: 30

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2116

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: www.uv.es/bioinfor

Places ofertes de nou ingrés: 24

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Vicente Arnau Llombart (Director)
Wladimiro Díaz Villanueva
Francisco García García
Fernando Gonzáz Candelas
Elena Ruiz García-Trevijano
Mª Dolores Gadea Cola (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La disciplina de la bioinformàtica sorgeix com una resposta a la necessitat d’analitzar dades biològiques de tal volum i complexitat que requereixen l’ús d’eines informàtiques. L’aplicació de la genòmica en distintes àrees del coneixement com medicina, biologia, agroalimentació, farmàcia, etc. genera la necessitat de formació de nous experts capaços d’afrontar els nous reptes que el futur d’aquestes disciplines generen. La reducció del preu d’aquestes metodologies situa en un horitzó molt proper la seua inclusió no solament en recerca, on ja es fa servir, sinó també en la pràctica clínica o professional. Això vol dir que no només els investigadors de ciències de la vida necessitaran una formació en bioinformàtica, sinó que també la pràctica clínica o les empreses de base biotecnològica o biomèdica demanaran ben aviat un bon nombre d’especialistes en anàlisis de dades genòmiques. Així mateix, des del punt de vista de la informàtica, s’obre una nova àrea en la qual el desenvolupament de programari bioinformàtic esdevindrà un aspecte de màxim interès. A mesura que les aplicacions bioinformàtiques, d’una banda, demanen una eficàcia més gran a causa dels creixents volums de dades i, de l’altra, el seu ús ix de l’àmbit de la recerca i es professionalitza en entrar en clínica o empreses farmacèutiques i biotecnològiques, el seu desenvolupament necessita ser dut a terme per professionals especialistes. Per tant, són les persones amb una adequada preparació informàtica, i no programadors “afeccionats”, que han de respondre a aquestes demandes de programari bioinformàtic eficient i amb estàndards de qualitat adequats.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: bioinfor@uv.es