1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42585 Algorismes en bioinformàtica 3 Obligatori Veure fitxa
42586 Bioinformàtica estadística 6 Obligatori Veure fitxa
42588 Bioinformàtica estructural 3 Obligatori Veure fitxa
42587 Bioinformàtica evolutiva 6 Obligatori Veure fitxa
42584 Nocions bàsiques de bioinformàtica i genòmica 6 Obligatori Veure fitxa
42709 Tècniques òmiques per a l'obtenció massiva de dades 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42595 Aplicacions i tendències en bioinformàtica 3 Obligatori Veure fitxa
42589 Biologia de sistemes computacional 6 Obligatori Veure fitxa
42590 Estudis in silico en biomedicina 6 Obligatori Veure fitxa
42591 Programació i tècniques computacionals avançades en bioinformàtica 3 Obligatori Veure fitxa
42596 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42599 Bioquímica i biologia molecular 9 Optatiu Veure fitxa
42602 Computadors i sistemes operatius 6 Optatiu Veure fitxa
42604 Estructures de dades i bases de dades 9 Optatiu Veure fitxa
42598 Evolució 6 Optatiu Veure fitxa
42600 Genètica 9 Optatiu Veure fitxa
42597 Medicina i experimentació clínica 6 Optatiu Veure fitxa
42603 Programació 9 Optatiu Veure fitxa