El perfil d’ingrés recomanat és de persones graduades o titulades en Enginyeria Informàtica, Medicina, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques o en altres graus, enginyeries, llicenciatures i màsters amb formació relacionada amb les titulacions anteriors.