1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 52, Optatiu: 8.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
46444 Anàlisi i gestió de riscos i emergències 6 Obligatori Veure fitxa
46438 Criminologia forense I 5 Obligatori Veure fitxa
46439 Criminologia forense II 6 Obligatori Veure fitxa
46436 Evolució de la delinqüència i criminologia evolutiva 5 Obligatori Veure fitxa
46435 Fonts d'informació i avaluació de polítiques públiques 5 Obligatori Veure fitxa
46443 Gestió de la seguretat 6 Obligatori Veure fitxa
46437 Manifestacions de la delinqüència 7 Obligatori Veure fitxa
46442 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 8 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
46441 Iniciació a la investigació criminològica 8 Optatiu Veure fitxa
46440 Pràctiques externes 8 Optatiu Veure fitxa