Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 11

Crèdits optatius: 30

Treball fi de màster: 10

Pràctiques externes 9

Codi titulació: 2135

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/masterdeturismo

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Gregorio García Mesanat (Director)
Rubén Arnandis Agramunt
Amparo Cervera Taulet
Antonia Mohedano Suanes
Fernando José Pons Verdú
Rosa Maria Yague Perales
Ignasi Duart Redón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El turisme contribueix en una part molt important al PIB i a la riquesa de molts països, és difusor de la diversitat cultural i consumidor d'espais naturals, rurals i urbans. Per tant, és molt important la formació d'un postgrau per als professionals que gestionaran el futur del sector turístic. El màster ofereix el conjunt de coneixements, tècniques i eines necessàries per establir i desenvolupar la política i l’estratègia per a la gestió turística, a fi de formar professionals que puguen exercir càrrecs de responsabilitat en la gestió de destinacions i/o que aprofundisquen en el desenvolupament d'un mètode que posicione el turisme a nivell d'una disciplina científica.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Economia Internacional i Turisme

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: postgraueconomia@uv.es