Matèries obligatòries

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
44681 Fuentes i metodologia: Bases de la investigació. 3 Veure fitxa
44682 El debat actual sobre els conceptes bàsics del constitucionalisme i la teoria de la constitució 4,5 Veure fitxa
44683 Constitució, tractats internacionals i integracions supranacionals 3 Veure fitxa
44684 Problemes actuals de les fonts del Dret: Jerarquia normativa, interpretació i pluralisme jurídic 4,5 Veure fitxa
44685 El debat actual sobre la forma de govern, la forma d'estat i els models de democràcia 4,5 Veure fitxa
44686 Problemàtiques actuals de la funció legislativa, executiva, judicial i del control de constitucionalitat 6 Veure fitxa
44687 Els problemes fonamentals de funcionament del sistema democràtic: Funcionament dels partits i finançament de l'activitat política 3 Veure fitxa
44688 Problemes actuals dels drets fonamentals: Efectivitat, aparició de nous subjetes de drets i afectació pel combat al terrorisme 6 Veure fitxa
44689 La problemàtica actual de la protecció dels drets fonamentals 4,5 Veure fitxa
44690 Alguns drets fonamentals amb especial debat social i constitucional: Expressió i informació, igualtat i llibertat ideològica i religiosa 4,5 Veure fitxa
44691 Problemes constitucionals relacionats amb les noves tecnologies 3 Veure fitxa
44692 Mecanismes constitucionals d'intervenció de l'estat en l'economia 4,5 Veure fitxa
44693 Problemàtica constitucional dels serveis públics i de les empreses públiques 3 Veure fitxa

Treball fin de màster

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
44694 Treball final de màster 6 Veure fitxa