1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 39, Optatiu: 21.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44502 Dificultats en l'autoregulació del comportament 3 Obligatori Veure fitxa
44506 Discapacitat intel·lectual 4,5 Obligatori Veure fitxa
44507 Discapacitats motrius i dany cerebral 4,5 Obligatori Veure fitxa
44497 Discursos i paradigmes normatius i comparats en educació inclusiva 3 Obligatori Veure fitxa
44500 Avaluació en educació especial 3 Obligatori Veure fitxa
44505 Intervenció en dificultats de l'aprenentatge en les matemàtiques 2,5 Obligatori Veure fitxa
44503 Intervenció en les dificultats en el reconeixement i escriptura de paraules 2,5 Obligatori Veure fitxa
44504 Intervenció en les dificultats en la comprenssió i expressió escrita 2,5 Obligatori Veure fitxa
44499 Investigació en educació especial 3 Obligatori Veure fitxa
44501 Orientació familiar i sociolaboral 4,5 Obligatori Veure fitxa
44498 Paradigmes didàctics i organitzatius en educació inclusiva 3 Obligatori Veure fitxa
44508 Trastorn de l'espectre autista 3 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 21 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 15 | Obligatori: 15.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44529 Pràctiques externes 9 Obligatori Veure fitxa
44530 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44509 Aplicacions de les TIC en audició i llenguatge 3 Optatiu Veure fitxa
44515 Aplicacions de les TIC en pedagogia terapèutica 3 Optatiu Veure fitxa
44521 Atenció a les diferències individuals 3 Optatiu Veure fitxa
44523 Atenció primerenca i integració multisensorial 3 Optatiu Veure fitxa
44528 Autonomia personal, salut i vida independent 3 Optatiu Veure fitxa
44510 Desenvolupament i adquisició del llenguatge 3 Optatiu Veure fitxa
44525 Discapacitat sensorial auditiva 2,5 Optatiu Veure fitxa
44524 Discapacitat sensorial visual 2 Optatiu Veure fitxa
44511 Expressió musical en audició i llenguatge 3 Optatiu Veure fitxa
44517 Expressió musical i plàstica en pedagogia terapèutica 4,5 Optatiu Veure fitxa
44526 Gestió de servicis i avaluació de programes 4,5 Optatiu Veure fitxa
44527 Integració sociolaboral 3 Optatiu Veure fitxa
44520 Intervenció en altes capacitats 3 Optatiu Veure fitxa
44519 Intervenció en discapacitats sensorials 4,5 Optatiu Veure fitxa
44516 Psicomotricitat i activitat física en pedagogia terapèutica 3 Optatiu Veure fitxa
44522 Tecnologies d'ajuda 3 Optatiu Veure fitxa
44513 Trastorns de l'audició 6 Optatiu Veure fitxa
44512 Trastorns del desenvolupament del llenguatge 3 Optatiu Veure fitxa
44514 Trastorns de la parla i de la veu 3 Optatiu Veure fitxa