1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42711 Avanços en intervenció logopèdica: estudi de casos 20 Obligatori Veure fitxa
42710 Avanços en neurociència del llenguatge 10 Obligatori Veure fitxa
42712 Formació en desenvolupament professional 9 Obligatori Veure fitxa
42713 Investigació en logopèdia 6 Obligatori Veure fitxa
42714 Pràctiques externes 7,5 Obligatori Veure fitxa
42715 Treball final de màster clínic o investigador 7,5 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives