Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 24

Crèdits optatius: 30

Treball fi de màster: 6

Codi titulació: 2010

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/masterestrategia

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d´Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i anglès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Vanessa Campos Climent (Co-Directora)
Alicia Mas Tur (Co-Directora)
Mª Dolores Garzón Bénitez
Joaquín Alegre Vidal
Cristina Villar García
Marta Ordiz Bernardo (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster sorgeix de l’experiència d’un doctorat amb menció de qualitat del Ministeri d’Educació (2006-2011) i constitueix una opció d’especialització, tant acadèmica com investigadora, en el camp de l’estratègia empresarial, present en les principals universitats d’àmbit i reconeixement internacional. A més del creixent desenvolupament que durant les últimes dècades ha caracteritzat aquesta àrea d’investigació, la direcció d’empreses constitueix una demanda latent en el nostre entorn economicoempresarial. Les associacions empresarials, institucions públiques i reconeguts experts en aquest àmbit posen de manifest la necessitat de preparar professionals qualificats per a ocupar llocs de responsabilitat, experts en tècniques de diagnòstic, disseny i implantació d’estratègies empresarials, així com en valors i actituds associades a la visió estratègica, l’orientació a llarg termini, i la concepció internacional/global dels negocis, aspectes que recull el programa formatiu d’aquest màster.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Direcció d'Empreses

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Vanessa.Campos@uv.es