El màster va dirigit a:

-Llicenciats, diplomats universitaris, enginyers superiors o tècnics, i titulacions equivalents.
Hi tenen preferència aquells alumnes provinents de les ciències socials, enginyeries i altres ciències, com matemàtiques, física, etc.