Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 15

Crèdits optatius: 30

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2014

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: www.uv.es/masterarte

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Geografia i Història

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València i Universitat Jaume I de Castelló

Comissió de Coordinació Acadèmica Yolanda Gil Saura (Directora)
Luis Arciniega García
Sergi Domènech Garcia
Rafael Gil Salinas
Mercedes Gómez-Ferrer Lozano
Felipe Jerez Moliner
Victor Minguez Cornelles (UJI)
Cristina Vidal Lorenzo
Isabel Barceló Ruiz (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster interuniversitari, que parteix d’un doctorat amb menció de qualitat, proporciona formació avançada en l’àmbit de les arts visuals, per mitjà de l’especialització acadèmica en l’anàlisi de la producció artística i dels seus processos de creació i recepció a través del temps i les diverses cultures. També té per objecte preparar professionals amb un ampli coneixement sobre el patrimoni artístic, amb capacitat per a intervenir en la seua conservació, difusió i gaudi social, així com per a promoure el coneixement crític de les diverses manifestacions artístiques contemporànies relacionades amb el món de la imatge. Amb un doble vessant acadèmic i professional, aquest màster proveeix de la metodologia investigadora necessària per a emprendre tasques d’investigació en tots els àmbits de l’activitat artística, incloent-hi l’elaboració i la defensa de la tesi doctoral.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Història de l'Art

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Yolanda.Gil@uv.es