Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 34

Crèdits optatius: 6

Treball fi de màster: 20

Codi titulació: 2064

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: http://www.uv.es/uvweb/departament_infermeria/ca/master-infermeria-oncologica-1285872717613.html

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat d'Infermeria i Podologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Antonio Martínez Sabater (Director)
María Amparo Benedito Monleón
Ivan Julián Rochina
Carlos Solano Vercet
Omar Cauli

Interès acadèmic, científic o professional: L'atenció de les persones en el continuum salut malaltia és l'element ontològic de la disciplina que cridem infermeria i és l'activitat principal que desenrotllen els professionals infermers i infermeres. Esta atenció va adaptant-se per a donar resposta a les necessitats derivades de cada un dels nivells del procés salut malaltia, exigint un nivell de coneixements i capacitació que garantisquen l'efecte positiu d'estes cures. El Màster, amb una orientació plenament investigadora, permet la capacitació en el procés investigador en infermeria, davant dels processos oncològics, que constituïxen una elevada mortalitat i morbiditat en els països desenrotllats, suposant una sobrecàrrega social i psicològica tant en les persones com en les seues famílies.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Infermeria

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: dep.infermeria@uv.es