Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 54

Crèdits optatius: 30

Treball fi de màster: 6

Codi titulació: 2082

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: http://iei.uv.es/master/

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2021-2022]: 39,27 €

Centre de gestió: Centro de Postgrau

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i anglès

Universitats participants: Universitat de València i Universitat Jaume I de Castelló

Interès acadèmic, científic o professional: El màster Internacionalització econòmica: gestió del comerç internacional ofereix el conjunt de coneixements, tècniques i eines necessàries per a establir i desenvolupar les línies de política i estratègia comercial internacional que més s’adapten a les necessitats d’una empresa amb vocació d’elaborar o perfeccionar un sòlid procés d’internacionalització. Tot això, a més, reforçat per la presència d’un component significatiu d’anàlisi de l’economia que envolta el procés de globalització de les empreses. També es dóna resposta a les necessitats d’institucions, nacionals i internacionals, de promoció, regulació i anàlisi del comerç internacional. La situació econòmica actual planteja un repte d’excepcional magnitud a les institucions públiques, les entitats financeres, les empreses no financeres i a tots els professionals que tenen responsabilitats en aquestes instàncies. Aquests professionals es veuen obligats a respondre a factors tals com ara: la necessitat de modificar les estratègies d’internacionalització; la constant pressió d’una competència internacional creixent (però també de majors oportunitats en nous mercats); la responsabilitat de discriminar entre una multiplicitat d’opcions d’inversió, real i financera, moltes vegades d’elevada dificultat de valoració; l’obligació d’estudiar les debilitats, de modificar i d’adaptar-se en matèria comptable, auditora i de regulació; la conveniència de coordinar polítiques micro i macroeconòmiques. Per tant, les noves generacions que es desitgen incorporar al mercat laboral internacional, global en el seu funcionament, en les seues responsabilitats i en els seus objectius, han d’estar preparats per a la interminable llista de reptes, alhora que d’oportunitats, que es presenten. Per a això, s’ofereix una formació específica amb una orientació explícitament internacional que aprofundeix en els coneixements previs i capacita per a submergir-se en aquest món econòmic nou.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Economia Internacional i Turisme

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: m.jesus.gomez@uv.es