Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 15

Crèdits optatius: 30

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2138

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: CIÈNCIES DE LA SALUT

Web específica del màster: www.uv.es/masterusoracional

Places ofertes de nou ingrés: 45

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2024-2025]:
35.34€

Centre de gestió: Facultat de Farmàcia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Mª Ángeles Martínez Cuesta (Directora)
Nadezda Apostolova
Miguel Martí Cabrera
Matilde Merino Sanjuán
María Antonia Noguera Romero
Teodoro Zornoza Sabrina
Mª Carmen Arce Heras (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Els factors que acompanyen la producció de nous fàrmacs són molts i d’índole diversa, la qual cosa fa que de vegades la informació que hi ha sobre ells arribe a la societat mediatitzada o, com a mínim, esbiaixada. Així, doncs, són els professionals de l’àrea de la salut que desenvolupen la seua labor en entitats públiques els que poden actuar de manera independent per proporcionar la informació adequada per a la correcta formació de futurs professionals en dotar-los de la capacitat de filtrar, seleccionar i discernir per a poder arribar a aplicar amb bon criteri (ús racional) la pauta assistencial més adequada en cada cas.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Biomedicina i Farmàcia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Angeles.Martinez@uv.es