1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 46, Optatiu: 14.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40351 Epidemiologia i diagnòstic de malalties parasitàries 13 Obligatori Veure fitxa
40350 Helmintiasi i entomologia mèdica 12 Obligatori Veure fitxa
40349 Protozoosis humanes 15 Obligatori Veure fitxa
40354 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 14 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40353 Pràctiques externes 14 Optatiu Veure fitxa
40352 Treball investigació 14 Optatiu Veure fitxa