El màster va adreçat a un perfil d’estudiants amb una formació prèvia en matèries relacionades amb els continguts que s’hi imparteixen. Cal esmentar com a perfil d’ingrés recomanat les llicenciatures i/o els graus següents: Medicina, Farmàcia, Veterinària, Infermeria, Ciències Biològiques, Química, Bioquímica; Ciència i Tecnologia dels Aliments; Nutrició Humana i Dietètica; equivalents a l’estranger.