1r curs

Crèdits totals: 1059 | : 999, Obligatori: 15, Optatiu: 45.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43518 Seminari de investigació 3 Obligatori Veure fitxa
43537 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 45 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43519 Anàlisi filosòfica de la religió 5 Optatiu Veure fitxa
43520 Art, literatura i filosofia 5 Optatiu Veure fitxa
43521 Coneixement, incertesa i realitat 5 Optatiu Veure fitxa
43522 Estètiques de la imatge en el món contemporani 5 Optatiu Veure fitxa
43523 Filosofia i gènere 5 Optatiu Veure fitxa
43524 Història conceptual i modernitat 5 Optatiu Veure fitxa
43525 Història, narració i explicació 5 Optatiu Veure fitxa
43526 Història i present de les idees filosòfico-científiques 5 Optatiu Veure fitxa
43527 Identitat, cultura i història 5 Optatiu Veure fitxa
43528 La filosofia en el pensament contemporani: debats i tendències 5 Optatiu Veure fitxa
43529 La imatge científica del món 5 Optatiu Veure fitxa
43530 Llenguatge, cultura i interpretació 5 Optatiu Veure fitxa
43531 Llibertat i acció 5 Optatiu Veure fitxa
43532 Metafísica i pensament posmetafísico 5 Optatiu Veure fitxa
43533 Mètodes i valors en la pràctica científica 5 Optatiu Veure fitxa
43534 Política i metapolítica 5 Optatiu Veure fitxa
43535 Responsabilitat moral i objectivitat 5 Optatiu Veure fitxa
43536 Veritat, llenguatge i relativisme 5 Optatiu Veure fitxa