1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 16, Optatiu: 44.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40493 Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat 4 Obligatori Veure fitxa
40494 Processos i contextos educatius 8 Obligatori Veure fitxa
40495 Societat, família i educació 4 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 44 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40497 Aprenentatge i ensenyament de la biologia i la geologia 16 Optatiu Veure fitxa
40503 Aprenentatge i ensenyament de l'economia 16 Optatiu Veure fitxa
40506 Aprenentatge i ensenyament de l'educació física 16 Optatiu Veure fitxa
40509 Aprenentatge i ensenyament de la filosofia 16 Optatiu Veure fitxa
40512 Aprenentatge i ensenyament de la física i química 16 Optatiu Veure fitxa
40518 Aprenentatge i ensenyament de la geografia i la història 16 Optatiu Veure fitxa
40524 Aprenentatge i ensenyança de la llengua castellana i la seua literatura 16 Optatiu Veure fitxa
40611 Aprenentatge i ensenyament de la llengua francesa 16 Optatiu Veure fitxa
40527 Aprenentatge i ensenyament de la llengua i la literatura catalanes (valencianes) 16 Optatiu Veure fitxa
40533 Aprenentatge i ensenyament de la música 16 Optatiu Veure fitxa
40521 Aprenentatge i ensenyament de les llengües i les cultures clàssiques 16 Optatiu Veure fitxa
40530 Aprenentatge i ensenyament de les matemàtiques 16 Optatiu Veure fitxa
40545 Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a les especialitats biosanitàries 16 Optatiu Veure fitxa
40551 Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a les especialitats d'empresa, comerç i turisme 16 Optatiu Veure fitxa
40554 Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a les especialitats d'informàtica i sistemes electrònics 16 Optatiu Veure fitxa
40548 Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitat 16 Optatiu Veure fitxa
40539 Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a les especialitats de tecnologia i processos industrials 16 Optatiu Veure fitxa
40542 Aprenentatge i ensenyament de les matèries de FOL 16 Optatiu Veure fitxa
40615 Aprenentatge i ensenyament de la llengua alemanya 16 Optatiu Veure fitxa
40515 Aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesa 16 Optatiu Veure fitxa
40500 Aprenentatge i ensenyament del dibuix 16 Optatiu Veure fitxa
40536 Aprenentatge i ensenyament des de la perspectiva de l'orientació educativa 16 Optatiu Veure fitxa
40502 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat d'economia 6 Optatiu Veure fitxa
40517 Complements per a la formació disciplinària en geografia i història 6 Optatiu Veure fitxa
40499 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de dibuix 6 Optatiu Veure fitxa
40505 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat d'educació física 6 Optatiu Veure fitxa
40508 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de filosofia 6 Optatiu Veure fitxa
40541 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de FOL 6 Optatiu Veure fitxa
40614 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de llengua alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
40523 Complements per a la formació disciplinar en l'especialitat de llengua castellana i literatura 6 Optatiu Veure fitxa
40526 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de llengua catalana (valencià) i la seua literatura 6 Optatiu Veure fitxa
40610 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de llengua francesa 6 Optatiu Veure fitxa
40514 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de llengua anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
40520 Complements per a la formació disciplinar en l'especialitat de llengües i cultures clàssiques 6 Optatiu Veure fitxa
40529 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de matemàtiques 6 Optatiu Veure fitxa
40532 Complements per a la formació disciplinària de l'especialitat de música 6 Optatiu Veure fitxa
40535 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat d'orientació educativa 6 Optatiu Veure fitxa
40544 Complements per a la formació disciplinària en les especialitats biosanitàries 6 Optatiu Veure fitxa
40550 Complements per a la formació disciplinària de les especialitats d'empresa, comerç i turisme 6 Optatiu Veure fitxa
40553 Complements per a la formació disciplinària en les especialitats d'informàtica i sistemes electrònics 6 Optatiu Veure fitxa
40547 Complements per a la formació disciplinària en les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitat 6 Optatiu Veure fitxa
40538 Complements per a la formació disciplinària en les especialitats de tecnologia i processos industrials 6 Optatiu Veure fitxa
40496 Complements per a la formació disciplinària en les especialitats de biologia i geologia 6 Optatiu Veure fitxa
40511 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de física i química 6 Optatiu Veure fitxa
40537 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa 6 Optatiu Veure fitxa
40616 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa de la llengua alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
40498 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en biologia i geologia 6 Optatiu Veure fitxa
40522 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de llengües i cultures clàssiques 6 Optatiu Veure fitxa
40546 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en les especialitats biosanitàries 6 Optatiu Veure fitxa
40549 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitat 6 Optatiu Veure fitxa
40531 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en matemàtiques 6 Optatiu Veure fitxa
40534 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en música 6 Optatiu Veure fitxa
40612 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en la llengua francesa 6 Optatiu Veure fitxa
40516 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en la llengua anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
40501 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de dibuix 6 Optatiu Veure fitxa
40504 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat d'economia 6 Optatiu Veure fitxa
40552 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en les especialitats d'empresa, comerç i turisme 6 Optatiu Veure fitxa
40519 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de geografia i història 6 Optatiu Veure fitxa
40555 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en les especialitats d'informàtica i sistemes electrònics 6 Optatiu Veure fitxa
40540 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en les especialitats de tecnologia i processos industrials 6 Optatiu Veure fitxa
40510 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de filosofia 6 Optatiu Veure fitxa
40513 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de física i química 6 Optatiu Veure fitxa
40543 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de FOL 6 Optatiu Veure fitxa
40507 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat d'educació física 6 Optatiu Veure fitxa
40528 Innovació docent i iniciació a la investigació en educació lingüística i literària 6 Optatiu Veure fitxa
40525 Innovació docent i iniciació a la investigació en educació lingüística i literatura 6 Optatiu Veure fitxa
40570 Pràcticum: especialitat de FOL 10 Optatiu Veure fitxa
40617 Pràcticum: especialitat de llengua alemanya 10 Optatiu Veure fitxa
40564 Pràcticum: especialitat de llengua castellana i literatura 10 Optatiu Veure fitxa
40565 Pràcticum: especialitat de llengua catalana (valencià) i la seua literatura 10 Optatiu Veure fitxa
40613 Pràcticum: especialitat de llengua francesa 10 Optatiu Veure fitxa
40563 Pràcticum: especialitat de llengües i cultures clàssiques 10 Optatiu Veure fitxa
40566 Pràcticum: especialitat de matemàtiques 10 Optatiu Veure fitxa
40567 Pràcticum: especialitat de música 10 Optatiu Veure fitxa
40568 Pràcticum: especialitat d'orientació educativa 10 Optatiu Veure fitxa
40333 Pràcticum de les especialitats biosanitàries 10 Optatiu Veure fitxa
40337 Pràcticum de les especialitats d'empresa, comerç i turisme 10 Optatiu Veure fitxa
40339 Pràcticum de les especialitats d'informàtica i sistemes electrònics 10 Optatiu Veure fitxa
40335 Pràcticum de les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitat 10 Optatiu Veure fitxa
40569 Pràcticum: especialitats de tecnologia i processos industrials 10 Optatiu Veure fitxa
40294 Pràcticum: Espec. biologia i geologia 10 Optatiu Veure fitxa
40556 Pràcticum: Especialitat de dibuix 10 Optatiu Veure fitxa
40557 Pràcticum: Especialitat d'economia 10 Optatiu Veure fitxa
40558 Pràcticum: especialitat d'educació física 10 Optatiu Veure fitxa
40559 Pràcticum: especialitat de filosofia 10 Optatiu Veure fitxa
40561 Pràcticum: Especialitat de llengua anglesa 10 Optatiu Veure fitxa
40560 Pràcticum: Especialitat de física i química 10 Optatiu Veure fitxa
40562 Pràcticum: Especialitat de geografia i història 10 Optatiu Veure fitxa
42255 Treball fi de màster: Especialitat de llengua anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
42249 Treball fi de màster: Espec. biologia i geologia 6 Optatiu Veure fitxa
42250 Treball fi de màster: Especialitat de dibuix 6 Optatiu Veure fitxa
42251 Treball fi de màster: Especialitat d'economia 6 Optatiu Veure fitxa
42252 Treball fi de màster: Especialitat d'educació física 6 Optatiu Veure fitxa
42253 Treball fi de màster: especialitat de filosofia 6 Optatiu Veure fitxa
42254 Treball fi de màster: Especialitat de física i química 6 Optatiu Veure fitxa
42264 Treball fi de màster: especialitat de FOL 6 Optatiu Veure fitxa
42270 Treball fi de màster: specialitat de llengua alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
42258 Treball fi de màster: especialitat de llengua castellana i literatura 6 Optatiu Veure fitxa
42259 Treball fi de màster: especialitat de llengua catalana (valencià) i la seua literatura 6 Optatiu Veure fitxa
42269 Treball fi de màster: especialitat de llengua francesa 6 Optatiu Veure fitxa
42257 Treball fi de màster: especialitat de llengües i cultures clàssiques 6 Optatiu Veure fitxa
42260 Treball fi de màster especialitat de matemàtiques 6 Optatiu Veure fitxa
42261 Treball fi de màster: especialitat de música 6 Optatiu Veure fitxa
42262 Treball fi de màster: especialitat d'orientació educativa 6 Optatiu Veure fitxa
42266 Treball fi de màster: especialitat de serveis socioculturals i a la comunitat 6 Optatiu Veure fitxa
42256 Treball fi de màster: Especialitat de geografia i història 6 Optatiu Veure fitxa
42265 Treball fi de màster: especialitats biosanitàries 6 Optatiu Veure fitxa
42267 Treball fi de màster: especialitats d'empresa, comerç i turisme 6 Optatiu Veure fitxa
42268 Treball fi de màster: especialitats d'informàtica i sistemes electrònics 6 Optatiu Veure fitxa
42263 Treball fi de màster: especialitats de tecnologia i processos industrials 6 Optatiu Veure fitxa