1r curs

Crèdits totals: 48 | Obligatori: 36, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44189 Entrenament en habilitats bàsiques de psicòleg general sanitari 6 Obligatori Veure fitxa
44187 Avaluació i diagnòstic en psicologia de la salut 12 Obligatori Veure fitxa
44188 Intervenció en psicologia de la salut 12 Obligatori Veure fitxa
44186 Els fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 42 | Obligatori: 42.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44194 Pràctiques externes 30 Obligatori Veure fitxa
44195 Treball fi de màster 12 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44190 Actualitzacions i avanços en les aproximacions biopsicosociales a la salut i la malaltia 6 Optatiu Veure fitxa
44193 Avaluació i intervenció psicològica en contextos específics 6 Optatiu Veure fitxa
44192 Avaluació i intervenció psicològica en situacions especials 6 Optatiu Veure fitxa
44191 Metodologia d'investigació en psicologia general sanitària 6 Optatiu Veure fitxa