L'adjudicació de places es farà d'acord amb l'únic criteri de prelació de la nota mitjana de l'expedient acadèmic del grau o llicenciatura en psicologia.