Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 65

Crèdits optatius: 25

Treball fi de màster: 30

Codi titulació: 2193

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: http://tccm.qui.uam.es

Places ofertes de nou ingrés: 9

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultad de Química

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Inglés

Universitats participants: Universitat de València, Universidad Autónoma de Madrid, Universitati Paul Sebatier Toulouse III (Francia), Università degli Studi de Perugia (Italia), Universitat de Groningen (Holanda), Katolike Universiteit de Leuven (Bélgica), Universidade de Porto (Portugal)

Comissió de Coordinació Acadèmica Ignacio Nilo Tuñón Gracía de Vicuña (Director)
Inmaculada García Cuesta
Remedios González Luque
Enrique Ortí Guillén
Pedro Manuel Viruela Martín
Martín Córdoba Martínez (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Este màster compta amb la col·laboració d'un consorci de set universitats, està protegit pel Programa Erasmus Mundus (Unió Europea) i ha sigut el primer Màster en Química que ha aconseguit l'EuroLabel de l'European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA) . El màster té com a objectiu formar especialistes capaços d'aplicar i desenrotllar nous mètodes i codis computacionals i seguir futurs estudis doctorals en Química, Física, Ciències de la Vida i Ciències de Materials. Seran capaços també de desenrotllar activitats professionals com a experts en disseny molecular en les indústries farmacèutica, petroquímica i de nous materials, o en qualsevol empresa com a expert computacional.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Química Teórica y Modelización Computacional

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: jose.sanchez@uv.es