La temàtica que planteja aquest màster té un caràcter clarament interdisciplinari, que pretén proveir la societat d’un nou perfil d’especialistes en gestió territorial i mediambiental, amb un bagatge teòric i pràctic que els permeta resoldre amb solvència els problemes que se’ls puguen plantejar. Aquesta vocació no solament es planteja en l’àmbit dels coneixements impartits, sinó també en la procedència dels possibles estudiants.

Per això es pretén acollir estudiants de diferents graus universitaris la formació dels quals estiga vinculada a la gestió del medi físic i del territori en l’àmbit públic o privat: Geografia, Ciències Biològiques, Ciències Ambientals, Arquitectura, Enginyeries, Economia, Sociologia, Turisme i d’altres amb un perfil afí.