1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
46841 Gestió i qualitat des del Treball Social en l'àmbit Sanitari 6 Obligatori Veure fitxa
46842 Intervenció des de Treball Social en l'àmbit Sanitari 6 Obligatori Veure fitxa
46843 Intervenció en contextos de complexitat 6 Obligatori Veure fitxa
46846 Investigació per a la pràctica del Treball Social en l'àmbit Sanitari 6 Obligatori Veure fitxa
46845 Noves tecnologies i Treball Social en l'àmbit Sanitari 6 Obligatori Veure fitxa
46847 Pràctiques externes 9 Obligatori Veure fitxa
46840 Salut i Treball Social 6 Obligatori Veure fitxa
46848 Treball fi de màster 9 Obligatori Veure fitxa
46844 Treball Social i Salut Global 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives