1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40671 Atenció sociosanitària i persones majors 2 Obligatori Veure fitxa
40660 Bases conceptuals de l'envelliment 2 Obligatori Veure fitxa
40664 Bases psicobiològiques de l'envelliment normal 2 Obligatori Veure fitxa
40665 Bases psicobiològiques de l'envelliment patològic 2 Obligatori Veure fitxa
40674 Bioètica i deontologia 2 Obligatori Veure fitxa
40661 Canvis cognitius en l'envelliment 2 Obligatori Veure fitxa
40673 Competències en investigació científica: disseny de tesi i redacció d'informes d'investigació 2 Obligatori Veure fitxa
40662 Desenvolupament personal i emocional en l'envelliment 2 Obligatori Veure fitxa
40672 Direcció i gestió de recursos en serveis socials 2 Obligatori Veure fitxa
40663 Envelliment i societat 2 Obligatori Veure fitxa
40669 Avaluació i intervenció clínica 2 Obligatori Veure fitxa
40667 Avaluació i intervenció neuropsicològica 2 Obligatori Veure fitxa
40668 Avaluació i intervenció psicoeducativa 2 Obligatori Veure fitxa
40670 Avaluació i intervenció psicosocial 2 Obligatori Veure fitxa
40666 Avaluació funcional i pla integral d'intervenció 2 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40702 Pràctiques externes 20 Obligatori Veure fitxa
40703 Treball fi de màster 10 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40701 Accessibilitat a l'entorn físic 2 Optatiu Veure fitxa
40694 Esdeveniments vitals estressants i vellesa 2 Optatiu Veure fitxa
40688 Assistència als trastorns mentals en l'edat avançada. Trastorns mentals en l'envelliment 2 Optatiu Veure fitxa
40685 Comunicació i llenguatge en l'envelliment 2 Optatiu Veure fitxa
40698 Dependència i envelliment 2 Optatiu Veure fitxa
40689 Direcció de programes, projectes i serveis en la vellesa 2 Optatiu Veure fitxa
40680 Disseny de programes d'envelliment òptim 2 Optatiu Veure fitxa
40687 Educació permanent i envelliment 2 Optatiu Veure fitxa
40692 El treballador major 2 Optatiu Veure fitxa
40690 Emprenedors i creació de serveis socials 2 Optatiu Veure fitxa
40699 Avaluació de programes 2 Optatiu Veure fitxa
40681 Avaluació econòmica dels serveis socials i sanitaris dels majors 2 Optatiu Veure fitxa
40684 Avaluació psicofisiològica en l'envelliment 2 Optatiu Veure fitxa
40691 Grans síndromes geriàtriques 2 Optatiu Veure fitxa
40682 Intervenció en demències I 2 Optatiu Veure fitxa
40683 Intervenció en demències II 2 Optatiu Veure fitxa
40686 Intervenció familiar i cuidadors 2 Optatiu Veure fitxa
40695 Mediació de conflictes 2 Optatiu Veure fitxa
40675 Metodologia qualitativa en psicogerontologia 2 Optatiu Veure fitxa
40700 Mètodes i tècniques quantitatives d'anàlisi de dades 2 Optatiu Veure fitxa
40679 Nutrició i dietètica en la persona major 2 Optatiu Veure fitxa
40678 Programes intergeneracionals 2 Optatiu Veure fitxa
40693 Psicologia ambiental i envelliment 2 Optatiu Veure fitxa
40676 Psicologia de la mort i el morir 2 Optatiu Veure fitxa
40696 Psicomotricitat en la vellesa 2 Optatiu Veure fitxa
40677 Vincles afectius i sexualitat 2 Optatiu Veure fitxa
40697 Voluntariat i participació cívica 2 Optatiu Veure fitxa