Per a qualsevol sol·licitud referida a certificats d'estudis de Títols Propis ha de sol·licitar-se a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València.

  • Per a Títols cursats amb anterioritat al curs 2016-2017, inclusivament, s'haurà de sol·licitar a través del següent enllaç.

Pot consultar les instruccions en el següent fitxer.
Es tracta d'un procés molt automatitzat. Una vegada s'accedisca a la seu electrònica i s'emplenen totes les dades, l'aplicació li redirigirà a una passarel·la de pagaments per a poder abonar les taxes mitjançant targeta de crèdit. Posteriorment, una vegada que el Servei d'Estudiants valide la sol·licitud, el certificat estarà disponible per a la seua descàrrega en la Seu Electrònica de la Universitat de València.

  • Per a Títols cursats amb posterioritat al curs 2017/2018, inclusivament, s'haurà de sol·licitar a través del següent enllaç.

Pot consultar les instruccions en el següent fitxer.

Es tracta d'un procés molt automatitzat. Una vegada s'accedisca a la seu electrònica i s'emplenen totes les dades, l'aplicació li redirigirà a una passarel·la de pagaments per a poder abonar les taxes mitjançant targeta de crèdit. I, una vegada efectuat el pagament, el certificat estarà disponible per a la seua descàrrega en la Seu Electrònica de la Universitat de València. 

Nota: Els certificats que es descarreguen a través de la Seu Electrònica van signats digitalment per la Secretaria General de la Universitat de València i aquesta signatura és vàlida amb caràcter general.