X
QUOTES  2019
 
QUOTA G ( GENERAL ): 13,90 € mensuals
 
S'aplicaria a totes les persones afiliades amb retribucions  anuals brutes superiors a 24.001 €
 

QUOTA GERENAL REDUÏDA: 12,70 € mensuals
 
S'aplicaria a totes les persones afiliades amb retribucions  anuals brutes entre 14.001 €  i 24.000 €
 

QUOTA ESPECIAL: 7,10 € mensuals
 
S'aplicaria a totes les persones afiliades amb retribucions  anuals brutes entre 7.001 €  i 14.000 €
 

QUOTES ( SUPER-REDUÏDA): 3 € mensuals
 
S'aplicaria a totes les persones afiliades amb retribucions  anuals brutes igualsmo inferiors a 7.000 €

QUOTA PENSIONISTES: 10,05 € mensuals
 
S'aplicaria a totes les persones afiliades amb retribucions  anuals brutes superiors a 14.001