Curs 2019-2020 
 
Setembre 2019

Octubre 2019

Novembre 2019
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu

dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu

dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
 
 
 
 
 
1

 
1
2
3
4
5
6

 
 
 
 
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8

7
8
9
10
11
12
13

4
5
6
7
8
9
10
9
10
11
12
13
14
15

14
15
16
17
18
19
20

11
12
13
14
15
16
17
16
17
18
19
20
21
22

21
22
23
24
25
26
27

18
19
20
21
22
23
24
23
24
25
26
27
28
29

28
29
30
31
 
 
 

25
26
27
28
29
30
 
30
 
 
 
 
 
 Desembre 2019

Gener 2020

Febrer 2020 
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu

dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu

dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
 
 
 
 
 
1

 
 
1
2
3
4
5

 
 
 
 
 
1
2
2
3
4
5
6
7
8

6
7
8
9
10
11
12

3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15

13
14
15
16
17
18
19

10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22

20
21
22
23
24
25
26

17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29

27
28
29
30
31
 
 

24
25
26
27
28
29
 
30
31
 
 
 
 
 Març 2020

Abril 2020

Maig 2020
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu

dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu

dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
 
 
 
 
 
 
1

 
 
1
2
3
4
5

 
 
 
 
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8

6
7
8
9
10
11
12

4
5
6
7
8
9
10
9
10
11
12
13
14
15

13
14
15
16
17
18
19

11
12
13
14
15
16
17
16
17
18
19
20
21
22

20
21
22
23
24
25
26

18
19
20
21
22
23
24
23
24
25
26
27
28
29

27
28
29
30
 
 
 

25
26
27
28
29
30
31
30
31
 
 
 
 
 Juny 2020 

Juliol 2020

Agost 2020
dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu

dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu

dll
dm
dc
dj
dv
ds
diu
1
2
3
4
5
6
7

 
 
1
2
3
4
5

 
 
 
 
 
1
2
8
9
10
11
12
13
14

6
7
8
9
10
11
12

3
4
5
6
7
8
9
15
16
17
18
19
20
21

13
14
15
16
17
18
19

10
11
12
13
14
15
16
22
23
24
25
26
27
28

20
21
22
23
24
25
26

17
18
19
20
21
22
23
29
30
 
 
 
 
 

27
28
29
30
31
 
 

24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

31
 
 
 
 
 
 
 

Inici de semestre   

Dies festius  

Dies no lectius


PERIODE DE CLASSES
COMENÇA
FINALITZA
PRIMER SEMESTRE
9 DE SETEMBRE DE 2019
20 DE DESEMBRE DE 2019
SEGON SEMESTRE
27 DE GENER DE 2020
20 DE MAIG DE 2020


Els dies festius i no lectius podran tindre variacions en funció del calendari de festes i del calendari laboral de l'any 2020
Als efectes de tancament d'expedients de grau, el curs acadèmic 2019-2020 finalitza el 11 de setembre de 2020
Als efectes de tancament d'expedients de màster el curs acadèmic 2019-2020 finalitza el 25 de setembre de 2020
Festa pròpia de Centre: es proposa el 23 de desembre
 

Exàmens 1ª convocatòria 

Exàmens 2ª convocatòria 
EXÀMENS
PRIMERA CONVOCATÒRIA
SEGONA CONVOCATÒRIA
 
PRIMER SEMESTRE
DEL 9 AL 24 DE GENER DE 2020
DEL 15 DE JUNY AL 3 DE JULIOL DE 2020
 
SEGON SEMESTRE
DEL 25 DE MAIG AL 12 DE JUNY DE 2020
DEL 15 DE JUNY AL 3 DE JULIOL DE 2020
 
Exàmens Parcials: Els centres que, per acord de les seues Juntes, facen exàmens parcials per a assignatures anuals, utilitzaran les dates d'examen del primer semestre
 
Segones Convocatòries: Entre l’exàmen de la primera convocatòria d'una assignatura i la segona convocatòria de la mateixa haurà d’haver, almenys, 21 dies naturals
En la planificació i els horaris del segon semestre de l'últim curs de grau es tindrà en compte que els estudiants han de realitzar el TFG
Qualsevol modificació haurà de ser proposada per la comissió de titulació, aprovada por la JCentre, i tindre el vistiplau del VR d'estudis