Casanova Valle, Fernando. Locales Sindicales. Ext. 64546
Secretari General  

Belda Ferrer, Maribel. Locales Sindicales. Ext. 64546  

Bernat Reinal, Josep Vicent. Fac. Psicologia
 

Claramonte Sanz, Vicente. Fac. Filosofia

Company Suay, Marta. Fac. de Física

Esteve Gonzalez, Laura. Fac. Ciències Biològiques  

García de Albizu Rodríguez, Matilde. Serv. Educació Física

Lorente Campos, Raul. Facultat de Ciencies Socials,Ext. 28473.  

Molina Balaguer,Lluis. Dep. Prehistoria i Arqueologia.Ext.6409  

Ponce García, José Julián. Fac d'Economia

Valencia Peris, Alexandra. Fac de Magisteri