Col·legi electoral
Mesa
STEPV
CGT
UGT
CCOO
CSIF
PPP
SATTUI
Blancs
Nuls
Emesos
Cens
Participació
JUNTA DE PDI
1 Fac.Medicina
6
4
24
24
17
 
4
2
1
82
199
41,21%
2 Fac. Psicologia
12
8
24
2
4
 
23
4
0
77
172
44,77%
3 Fac. Filosofia
21
8
8
21
15
 
25
1
3
102
313
32,59%
4 Fac.Farmacia
15
3
4
32
19
 
11
5
2
91
233
39,06%
5 Biblio. Ciencies
19
5
20
28
23
 
5
1
1
102
383
26,63%
6 Edifici dep Occid.
1
0
26
16
29
 
0
1
0
73
201
36,32%
7 Edifici dep Oriental.
13
3
6
37
13
 
5
2
1
80
298
26,85%
8 Fac.Ciencies Socials
8
7
2
22
5
 
3
0
0
47
114
41,23%
Total vots PDI
95
38
114
182
125
 
76
16
8
654
1913
34,19%
Delegats
3
1
4
7
5
 
3
 
 
Total
23
delegats
Col·legi electoral
Mesa
STEPV
CGT
UGT
CCOO
CSIF
PPP
SATTUI
Blancs
Nuls
Emesos
Cens
Participació
COMITČ
D'EMPRESA
Tčcnics              i                        Administrati
us.
1 Fac. Medicina
12
6
44
15
13
22
3
1
4
120
929
12,92%
2 Fac.Filosofia i CC Ed.
25
25
22
25
20
37
18
2
2
176
880
20,00%
4 Burjassot (Paterna)
15
9
6
5
8
13
4
 
 
60
526
11,41%
5 Burjassot  (Biblio. Cičncies)
5
1
4
24
11
5
1
 
1
52
329
15,81%
7 Tarongers
35
16
20
38
17
39
9
3
 
177
797
22,21%
Total vots TČC I ADMI.
92
57
96
107
69
116
35
3
7
585
3461
16,90%
Delegats
4
3
4
5
3
5
2
 
 
Total
26
delegats

Mesa
STEPV
CGT
UGT
CCOO
CSIF
PPP
SATTUI
Blancs
Nuls
Emesos
Cens
Participació
Especialistes i no qualif.
3 Fac. Filosofia
11
0
8
18
 
 
 
 
 
37
64
57,81%
6 Burjassot. Biblio. Cičncies
5
3
2
3
 
 
 
1
3
17
36
47,22%
Total vots ESPE.
16
3
10
21
 
 
 
1
3
54
100
54,00%
Delegats
0
0
0
1
 
 
 
 
 
Total
1
delegats
Col·legi electoral
Mesa
STEPV
CGT
UGT
CCOO
CSIF
PPP
SATTUI
Blancs
Nuls
Emesos
Cens
Participació
JUNTA DE PAS
1 Serveis Centrals
28
23
95
51
71
 
34
3
1
306
495
61,82%
2 Fac. Psicologia
26
15
58
27
47
 
16
5
1
195
322
60,56%
3 Fac Filosofia
29
22
35
27
11
 
13
1
1
139
236
58,90%
4 Edifici Instituts
9
6
28
4
9
 
5
1
1
63
93
67,74%
5 Biblio. De Cičncies
28
38
79
33
44
 
25
17
3
267
401
66,58%
6  Fac de Dret
16
27
58
15
14
 
15
3
0
148
216
68,52%
7 Fac d'Economia
34
12
33
19
15
 
15
3
1
132
198
66,67%
Total vots PAS
170
143
386
176
211
 
123
33
8
1250
1961
63,74%
Delegats
3
3
7
4
4
 
2
 
 
Total
23
delegats
TOTALS
TOTAL VOTS
373
241
606
486
405
116
234
53
26
2543
7435
34,20%
TOTAL DELEGATS
10
7
15
17
12
5
7
 
 
 
73
 
 
Dades oficials pdf: