DOCUMENTS CCOO

 • Objectius generals de CCOO envers les persones amb discapacitat i la doble discriminació que sofrixen les dones amb discapacitat:
 
 • 8 de març. dia internacional de la dona En l'educació i en la societat, igualtat i corresponsabilitat.Resolucions aprovades al X Congres de la Federació d'Ensenyament. 
 
 • La FE CCOO PV rebutja la concertació de centres que segreguen alumnat per raó de sexe 
 
 • L'assetjament sexual en el treball|feina - una guia sindical
 
 • Contra l'homofòbia 
 
 • Acumulació del permís de lactància. 
 
 • Manifest per una Educació Mixta 
 
 • Noves lleis, noves demandes PER EDUCAR EN IGUALTAT a dones i a homes 
 
 • 30 Mesures més significatives, que milloren els drets en relació amb la conciliació de la vida familiar i laboral 
 
 

ALTRES DOCUMENTS

 • Informe de la comissió al consell, al parlament europeu, al comitè econòmic i social europeu i al comitè de les regions. 
 • Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància. 
 • L'Institut de la Dona destina un milió dos-cents mil euros per al desenvolupament de plans d'igualtat en petites i mitjanes empreses. 
 
 • El Consell de Ministres aprova la distribució de 5.000.000 euros entre les CC.AA. per garantir l'assistència social integral a les víctimes de violència de gènere