• Igualtat
  • Violència de gènere
  • Plans d'Igualtat UVEG

 

NORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT


 

Normativa autonòmica

 

Lleis

 
 

Decrets

 
 
 
 
 
 

Ordres

 
 
 
 
 

Normativa Estatal

 
 
 

Normativa Comunitària

 
 
 
 
 
 
 

Normativa Internacional

 
 
 
 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE


Normativa autonòmica

 

Lleis

 
 
 

Decrets

 
 

Ordres

 

 

Normativa Estatal

 

Lleis

 

 

Reials decrets

 
 
 

Normativa Comunitària

 
 

Normativa Internacional

 
 
NORMATIVA D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DONA

Normativa autonòmica

 

Lleis

 
 

Decrets

 

Ordres

 
 
 
 
El Consell de Govern va aprovar dimarts 16 d'abril per unanimitat el III Pla d'Igualtat de la Universitat de València, que compta amb 64 accions a desenvolupar en quatre anys (2019-2022). De la mateixa manera que els anteriors, té l'objectiu de garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes. El document ha estat negociat  en Mesa Negociadora, i havia obtingut l'informe favorable de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la Universitat.