A A A
Any 2015

16-12-2015
Escrit conjunt de CCOO, UGT i STEPV-Iv sobre la Carrera Professional del PAS per llegir al proper

03-12-2015
CCOO INFORMA  La Carrera Professional a la reunió amb la Direcció General d'Universitats del Govern Valencià

30-11-2015
Lliurament de signatures demanant la Carrera Professional del PAS

22- 09-2015
Els sindicats informen modificació RLT

22-09-2015

14-09-2015
CCOO Informa Real Decreto-ley 10/2015 sobre l'abonament de la paga extra de 2012 i els dies addicionals de vacances i assumptes propis.

10-09-2015

27-07-2015
Estudi d'indicadors de càrrega de treball

15-07-2015

15-06-2015

3-03-2015

 
Any 2014

27-11-2014

26 -09-2014

19 -09-2014

08-07-2014

16-06-2014

21-05-2014

14-05-2014

08-05-2014

31-03-2014

31-03-2014

18-02-2014

2-02-2014

29-01-2014

20-01-2014

 
 
 
 
Any 2011

04-11-2011
CCOO rebutja les retallades pressupostàries de la Generalitat a la Universitat de València

03-11-2011
CCOO treballarà per l'inmediata aplicació de l'evaluació de riscos psiciocials amb el mètode ISTAS 21

06-10-2011
La Mesa Sectorial d'Universitats acomiada la legislatura amb pena i sense gloria

12-05-2011 
Reunió de la Comissió de Seguiment de l'Acord de Condicions de Treball 2008-2011 

11-04-2011  
Reglament de seleccio PDI  

07-02-2011  
Comisió de seguiment  

2-02-2011  
LLei de pressupostos i Acord de Condicions de Treball  

 
 
 
Any 2010

08-10-2010  
CCOO informa retalladas 2011 en las pages extraordinaries de juny y desembre  

01-07-2010 
CCOO informa llei funció pública valenciana 

26-03-2010 
CCOO demana la pròrroga del termini per a la sol.licitud de la jubilació incentivada. 

19-01-2010 
CCOO davant las eleccions al Rectorat. 

 
 
 
 Any 2009

01-12-2009  
Acord de retribucions PAS  

12-12-2009 
Millores retributives per al PDI Laboral  

27-12-2009  
CCOO Infoorma plà d'igualtat  

25-11-2009  
Raons per un si a l'Annex de l'Acord de Condicions de Treball.  

18-11-2009  
Al voltant de les retribucions per al PAS. Comparativa.  

27-10-2009  
Comparativa propostes retributives  

27-10-2009  
Proposta retributiva 2009-2011  

18-06-2009  
Increment retributiu ajudants i ajudants doctors  

01-04-2009  
Prestacions mèdico sanitàries i recurs contencios administratiu  

03-03-2009  
Proposta retributiva de CCOO  

17-02-2009  
Control d'assistència per al PDI: CCOO demana una negociació sense imposicions ni demagògia.  

10-02-2009  
CCOO proposa la l’ampliació del programa de jubilació incentivada  

10-02-2009  
CCOO i el debat sobre el procés de Bolonya  

28-01-2009  
La promoció interna a la Comissió de Seguiment  

 
 
 
 
Any 2008

30-09-2008  
Valoració del II Acord de Condicions de Treball per al PAS de la UVEG  

21-04-2008  
CCOO per un nou acord de condicions retributives  

 

Any 2007

7-12-2007 
Posició de la secció sindical de CCOO-UVEG sobre els punts de la Mesa Negociadora que tracten de la RPT i de la Normativa de Borses .  

27-09-2007 
CONSOLIDACIÓ de la PAGA COMPENSATÒRIA de SETEMBRE  

26-09-2007  
Comitè de Seguretat i Salut de la UVEG, sessió del 26 de setembre.  

21-06-2007 
CCOO per la negociació real i contra la imposició en la modificació de la RLT.  

30-05-2007   
Sol·licitud d'un compromís de la Institució per a la creació d'un codi de bones pràctiques  

26-05-2007   
CCOO sol.licitala l'inclusió a l`ordre del dia d`un punt relatiu a l`establiment dùn programa d`incentius a la jubilació voluntària de PAS i PDI.  

25-05-2007   
Vacances i la reducció horària d'estiu.  

25-05-2007   
Realitzada l'avaluació de riscos psicosocials en la Universitat de València, per l'ISTAS,  

10-05-2007   
Negociació de les vacances anuals darrere de l' aprovación de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Public  

26-04-2007   
Compromís d’impulsar la negociació d'un conveni col·lectiu d’àmbit autonòmic [ personal laboral].  

25-04-2007   
Dia Mundial de la Salut Laboral  

13-03-2007   
El Rectorat vulnera la negociació col.lectiva  

08-03-2007   
Dia Internacional de la Dona Treballadora  

12-02-2007   
Informe Mesa Negociadora (y 2)  

12-02-2007   
Informe Mesa Negociadora (1)  

24-01-2007   
Proposta Inclusió Ordre dia Mesa Negociadora  

17-01-2007   
Pacte de exclusió a CCOO als organs de representació 

 

Any 2006

20-02-2006 
CCOO Informa eleccions rector 

21-02-2006 
CCOO pide al Consell que haga cumplir los acuerdos adquiridos 

28-03-2006 
Acord Retribucions Mesa Sectorial Funció Publica 

juny-2006 
Recurso Torn Lliure Grup C  

26-06-2006 
Proposta modificació RPT  

Juny - 2006 
Propuesta CCOO medidas conciliacion de la vida familiar 

juny - 2006 
Informacio Institucional Mesa Negociadora.  

desembre - 2006 
Estatuto Básico Empleado Público 

 
 
 
Any 2005

12-01-2005 
Informa gener sobre comisión de seguimiento 

17-01-2005 
Solicitud Mesa Negociadora. Estudio jornada 35 horas 

26-01-2005 
Entrevista con el Rector 

17-02-2005 
Cap a la generalitzacio de les exclusives.  

29-06-2005 
Informa reivindicacions TEUS Doctor  

22-11-2005 
Propuesta acuerdo retributivo UVEG  

01-12-2005 
Campaña contra la congelación salarial