Universitat de València

 
 
Proves selectives: Torn lliure. Promoció Interna
Provisió de concursos. Llliure designació. Concursos
Barem marc. Aplicable a la fase de concurs, en les proves de promoció interna i torn lliure.
Barem per a la provisió de llocs de treball per al personal de aquesta universitat.
 
 

Quadre de sistemes selectius. PAS

Universitat de València
 
 
GRUP A [A1]
TORN LLIURE [AG]
TORN LLIURE
PROMOCIÓ
GRUP B [A2]
TORN LLIURE [AG]
TORN LLIURE
PROMOCIÓ
GRUP C [C1]
TORN LLIURE
TORN LLIURE
PROMOCIÓ
GRUP D [C2]
TORN LLIURE
TORN LLIURE
PROMOCIÓ
INTERNA
 
 
 

Altres Universitat de la Comunitat