AJUDA SOCIAL 2010 y 2011
 
De conformitat amb l’acord de la Comissió d’Ajuda Social de la Universitat de València, de data 25 de febrer de 2015, el Rectorat de la Universitat de València ha resolt convocar l'ajuda social corresponent als exercicis 2010 i 2011.
 
Podeu sol·licitar les ajudes des del dia 27 d’abril fins al 27 de maig, accedint a la pàgina web www.uv.es/gerencia/ajudasocial.
 
 
 
Any 2010
Any 2011
 
 

LLEI DE DEPENDÈNCIA
 
 
 
La Llei de Dependència, que va comptar amb el suport d'empresaris, sindicats, moviment associatiu de persones majors i persones amb discapacitat i una àmplia majoria de grups polítics, ha creat un nou dret de ciutadania a Espanya : el dret de les persones que no es poden valdre per si mateixes (persones majors i persones amb discapacitat) a rebre atenció per part de l'Estat.