• Període de PREINSCRIPCIÓ del 16 d'octubre al 4 de novembre.
  • Període de MATRÍCULA del 12 al 27 de novembre.
 
L’Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià de CCOO organitza cursos presencials a la ciutat de València dels nivells B1 (elemental), C1 (mitjà) i C2 (superior) de valencià, dirigits a tota persona interessada a aprendre la llengua o que necessite preparació per a les proves oficials de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià) de gener 2020. 
 
 
Els nostres cursos pretenen repassar de manera intensiva els continguts d’expressió oral, d’expressió escrita i de gramàtica, ortografia i lèxic necessaris segons les exigències del nivell. La metodologia utilitzada és teoricopràctica i està adaptada als models de prova oficials. Per al bon aprofitament del curs cal haver assolit el nivell previ al qual us apunteu.
 
Equivalència dels certificats de la CIEACOVA i de la JQCV
 
Els certificats expedits per la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià són equivalents als de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) segons l’Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
 
El període d’inscripció als exàmens de gener 2020 de la CIEACOVA estarà comprés entre els dies 11 i 29 de novembre de 2019, cada universitat convocant té el seu propi calendari i normes d’inscripció. Més informació: CIEACOVA
 
Informació detallada cursos OPUV
 
HORARI (cursos PRESENCIALS a la ciutat de València)
 
  • B1 dilluns i dimecres de 16 h a 19 h (3 hores/dia - total curs 5 setmanes-30 hores. Del 2 de desembre al 20 de gener).
  • C1 dilluns i dimecres de 16 h a 19 h (3 hores/dia - total curs 5 setmanes-30 hores. Del 2 de desembre al 20 de gener).
  • C2 dimarts i dijous de 16 h a 19 h (3 hores/dia - total curs 5 setmanes-30 hores. Del 5 de desembre al 21 de gener).
 
PREINSCRIPCIÓ cursos
Del 16 d’octubre al 4 de novembre.
 
MATRÍCULA cursos
Del 12 de novembre al 27 novembre.
 
PREU matrícula (únic pagament pel curs complet):
 
A) Afiliació (amb 4 mesos d'antiguitat) 50 euros del curs + 12 euros del preu del quadern de text.
B) No afiliació 100 euros del curs  + 12 euros del preu del quadern de text.
C) Nova afiliació 50 euros tot el curs complet + pagament d’un trimestre d’afiliació+ 12 euros del preu del quadern de text. (En aquesta modalitat s’haurà d’enviar el justificant de pagament del trimestre abans del dia 29 de novembre a opuv@pv.ccoo.es).
 
*Preu afiliació consulteu en l’enllaç: QUOTES
 
ATENCIÓ  a les instruccions de PREINSCRIPCIÓ:
 
En cas de superar el nombre de places oferides, es valorarà l’ordre de preinscripció.
1.- Per accedir i omplir el formulari fes clic en l’enllaç següent: https://www.pv.ccoo.es/valencia
2.- Si se t’admet al curs, el dia 12 de novembre rebràs un correu (revisa la safata d’spam) amb les indicacions per fer efectiva la teua matrícula (via transferència).
  • Compte! sols disposaràs de 3 dies per fer el pagament i enviar el justificant de pagament a opuv@pv.ccoo.es
3- Si en aqueix termini de 3 dies les persones seleccionades no fan efectiva la matrícula o no envien el justificant de pagament, es passarà a les persones següents que han quedat en llista d’espera. Per tant, el 18 de novembre, s’enviaria un correu electrònic de matrícula a aquestes noves persones seleccionades.
4- El procés de selecció i matriculació finalitza el 27 de novembre.
 
IMPORTANT:
És imprescindible que hi haja un mínim de 15 alumnes perquè es faça el grup. S’admetrà un màxim de 25 alumnes per grup.
A partir del dia 5 de desembre s’enviarà un correu confirmant el començament dels cursos a les persones admeses. Les inscripcions i matriculacions que no seguisquen el procediment, o incomplisquen algun dels requisits, seran anul·lades.Recordeu de matricular-vos a les proves de la CIEACOVA. Del 23 de desembre al 6 de gener no hi haurà classe.
 
Per a més informació:
Purín Morant
Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià
Telèfon 963 882 100 ext. 72413 opuv@pv.ccoo.es