Comitè d'Empresa

 
Lara Manyes i Font. Facultat de Farmàcia (Presidenta Comitè)

Sandra Valencia Peris. Facultat de Magisteri

Raul Lorente Campos. Facultat CC. Socials 

Juan Miguel Soria García. Facultat de Biològiques  

Vicente Claramonte Sanz. Facultat de Filosofia

Rafa Alonso Martínez.

 

Junta de PAS

 
Laura Esteve González. Unitat de Campus Burjassot

Salvador Giménez Albert. Campus de Tarongers

Marta Company Suay . Campus Burjassot

Pepe Mora Mateo. Blasco Ibáñez Serveis Centrals

 

Junta de PDI

Julián Sanz Hoya. Facultat de Geografia i Història. (Presidente Junta PDI)

Antonio Simón Fuentes. Facultat de Farmacia. (Secretari Junta PDI)

Gloria Berenguer Contri. Facultat d'Economia.  

Amparo Martí Trotonda. Facultat de Ciències Socials. 

Jose Ignacio Valenzuela Rios. Facultat de Biològiques  

Francesc Hernández Dobón. Facultat de CC. Socials

Esther Alba Pagan. Facultat de Geografia i Història.  Delegats Sindicals Junta de PDI

Pura Peris GarcíaDelegats Sindicals Junta de PAS

Maribel Belda Ferrer

Josep Vicent Bernat Reinal. Facultat de Psicologia.

Delegats Sindicals Comité d'Empresa

José Plumed Sancho

Carlos Fuertes Muñoz

Salut Laboral


Juan Miguel Soria García.

Marta Company Suay

Francesc Hernández Dobón