Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 20

Treball fi de màster: 10

Codi titulació: 2025

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-derechos-humanos

Places ofertes de nou ingrés: 50

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Jorge Correcher Mira(Co-Director)
Sergio Emiliano Villamarín Gómez (Co-Director)
Mª José Añón Roig
Pilar Fernández Artiach
Cristina Garcia Pascual
José Ricardo Juan Sánchez
Consuelo Ramon Chornet
Rosario Serra Cristóbal
Mª Ángeles García Martínez (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix formació avançada en l’àrea dels drets humans, la democràcia i la justícia internacional. Amb aquesta finalitat, proporciona un programa formatiu integral, pràctic i teòric, des d’una perspectiva necessàriament interdisciplinària, estructurat entorn de dos itineraris: professional i investigador. En el primer es potencia, específicament, la capacitat de dirigir, assessorar o coordinar projectes relacionats amb les matèries pròpies del màster i està dirigit a estudiants que vulguen iniciar o desenvolupar la seua carrera professional en institucions públiques o privades involucrades en la protecció i la promoció dels drets humans. En el segon itinerari s’ofereix capacitació per realitzar investigacions científiques d’alt nivell i permet l’accés al programa de doctorat corresponent.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional; Doctorat en Estudis Jurídics, Ciència Política i Criminologia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: secretaria.master.idh@uv.es