University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

.
.
 

News

Publicació de la RLT 1/2021
16/06/21

Es publica la RLT del personal d'administració i serveis, incloent les modificacions realitzades en l'acord del Consell Social de 19 d'abril de 2021 (ACSUV 2021/12)

ACTULITZACIÓ BORSES DE TREBALL
19/05/21

- BORSA DE TREBALL DE L’ESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE PREVENCIÓ-PERFIL PSICOLOGIA (Especialista en violencia de gènere i masclista) - BORSA DE TEBALL D'AUXILIAR D'OFICIS - PERFIL HIVERNACLE

Featured

Recruitment Processess for Administrative and Research Staff

10-06-2021

REF: PI A1-14/2021 Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil Difracció RX, per promoció internaPublicada al DOGV llista provisional de persones admeses i excloses, s'obri termini de reclamacions

10-06-2021

REF: PI A1-13/2021 Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil Citometria i Cultiu Cel·lular, per...Publicada al DOGV llista provisional de persones admeses i excloses, s'obri termini de reclamacions

09-06-2021

REF: TL A1-12/2021 Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de prevenció, especialista en Medicina del treballl, pel...Publicada al DOGV llista provisional de persones admeses i excloses, s'obri termini de reclamacions

09-06-2021

REF: TL A2-18/2021 - Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'assessorament lingüístic pel torn lliurePublicada DOGV llista provisional de persones admeses i excloses, s'obri termini per a presentar reclamacions

07-06-2021

REF: PI2021_A2 24 Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala d'ajudants d'arxius i biblioteques, per promoció internaPublicada la convocatòria en el DOGV, s'obri termini de presentació sol·licituds

26-05-2021

REF: TL A1-11/2021 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala Tècnica Superior d'Informació, Perfil Igualtat, pel torn lliurePublicada al DOGV llista provisional de persones admeses i excloses, s'obri termini de reclamacions

26-05-2021

REF: TL A2-10/2021 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala Tècnica Mitjana d'Informàtica, pel torn lliurePublicada al DOGV llista provisional de persones admeses i excloses, s'obri termini de reclamacions

Extension/creation of Job Bank

14-06-2021

Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A2, escala de gestió universitàriaPublicació llista persones que han superat el proces selectiu, s'obri termini acreditació documentació 15-06-2021 fins al 21-06-2021

11-06-2021

Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'informàticaResolució llista definitiva persones aprovades en el procés selectiu

07-06-2021

Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informàticaModificació de la resolució llista definitiva persones aprovades en el procés selectiu

07-06-2021

Ampliació de borsa de treball del grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'informàticaResolució llista definitiva persones aprovades en el procés selectiu

Calls for Research Staff

16-06-2021

CPI-21-262. Researcher in Training Project: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/046), CPI-21-262» Presentació de sol·licituds del 17 de juny a l'1 de juliol de 2021

16-06-2021

CPI-21-269. Senior Research Technician Project: «Sistema “online” para control y diagnóstico de un inyector de iones de Carbono 6+ para terapia con hadrones). CPI-21-269» Presentació de Sol·licituds del 17 de juny a l'1 de juliol de 2021

16-06-2021

CPI-21-270. Laboratory Officer Project: «Investigación y asesoramiento para el desarrollo de un ocular plenóptico. CPI-21-270» Presentació de sol·licituds del 17 de juny a l'1 de juliol de 2021

16-06-2021

CPI-21-273. Senior Research Technician Project: «Convenio de colaboración entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital y la Universitat de València para la realización de doctorados industriales. CPI-21-273» Presentació de sol·licituds del 17 de juny a l'1 de juliol de 2021

15-06-2021

CPI-21-232. Researcher in Training Project: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/060), CPI-21-232» Presentació de sol·licituds del 16 al 30 de juny de 2021

15-06-2021

CPI-21-233. Researcher in Training Project: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/001), CPI-21-233» Presentació de sol·licituds del 16 al 30 de juny de 2021

15-06-2021

CPI-21-248. Researcher in Training Project: «Programa Santiago Grisolía de la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/112), CPI-21-248» Presentació de sol·licituds del 16 al 30 de juny de 2021

15-06-2021

CPI-21-252. Researcher in Training Project: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GRISOLIAP/2021/154), CPI-21-252» Presentació de sol·licituds del 16 al 30 de juny de 2021

15-06-2021

CPI-21-261. Researcher in Training Project: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/009) CPI-21-261» Presentació de sol·licituds del 16 al 30 de juny de 2021

11-06-2021

CPI-21-236. Researcher in Training Project: «Programa Santiago Grisolía de la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/119) CPI-21-236» Presentació de sol·licituds del 14 al 28 de juny de 2021

11-06-2021

CPI-21-239. Senior Research Technician Project: «Transferencia en conocimiento sobre síntesis química para su incorporación a un nuevo tipo de equipo de microondas para síntesis química basado en generadores de estado sólido. CPI-21-239» Presentació de sol·licituds del 14 al 28 de juny de 2021

11-06-2021

CPI-21-240. Researcher in Training Project: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/048), CPI-21-240» Presentació de sol·licituds del 14 al 28 de juny de 2021

11-06-2021

CPI-21-242. Researcher in Training Project: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/192), CPI-21-242» Presentació de sol·licituds del 14 al 28 de juny de 2021

11-06-2021

CPI-21-243. Researcher in Training Project: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/080), CPI-21-243» Presentació de sol·licituds del 14 al 28 de juny de 2021

11-06-2021

CPI-21-244. Researcher in Training Project: «Programa Santiago Grisolía de la Consejería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (GRISOLIAP/2021/073) CPI-21-244» Presentació de sol·licituds del 14 al 28 de juny de 2021

08-06-2021

CPI-21-208. Senior Research Technician Project: «Prospección geofísica de yacimientos ibéricos (GEOIbers). CPI-21-208» Presentació de sol·licituds del 09 al 22 de juny de 2021

08-06-2021

CPI-21-222. Doctor Researcher Project: «Contrato de servicios: improvement of insect BBMV preparations. CPI-21-222» Presentació de sol·licituds de 09 al 22 de juny de 2021

08-06-2021

CPI-21-227. Senior Research Technician Project: «Planificación, ejecución y redacción de un estudio de impacto de las acciones formativas impartidas a través del Área de Economía. CPI-21-227» Presentació de sol·licituds del 09 al 22 de juny de 2021

08-06-2021

CPI-21-228. Medium Research Technician Project: «Investigación y desarrollo de Supercapacitores Basados en Nanomateriales de Grafeno. CPI-21-228» Presentació de sol·licituds del 09 al 22 de juny de 2021

08-06-2021

CPI-21-235. Senior Research Technician Project: «Desarrollo de la investigación sobre el análisis de la vida útil de aceites, yogures y crema de cacao envasados en PLA. CPI-21-235» Presentació de sol·licituds del 09 al 22 de juny de 2021

07-06-2021

CPI-21-207. Non-Doctor Researcher Project: «Activación de PRRS en progenitores hematopoyéticos: implicaciones en la protección frente a las candidiasis. CPI-21-207» Presentació de sol·licituds del 08 al 21 de juny de 2021

07-06-2021

CPI-21-213. Medium Research Technician Project: «Autofagia en pacientes con ayuno intermitente y su correlación con la activación de citocinas. CPI-21-213». Presentació de sol·licituds del 08 al 21 de juny de 2021

07-06-2021

CPI-21-221. Senior Research Technician Project: «Unidad de Excelencia María de Maeztu 2020-2023. CPI-21-221» Presentació de sol·licituds del 08 al 21 de juny de 2021

07-06-2021

CPI-21-231. Researcher in Training Project: «Programa Santiago Grisolía de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GRISOLIAP/2021/038), CPI-21-231» Presentació de sol·licituds del 08 al 21 de juny de 2021

04-06-2021

CPI-21-209. Medium Research Technician Project: «BIOdiversity PAtterns of Crustacea from Karstic Systems (BIOPACKS): molecular, morphological and functional adaptations. CIDEGENT/2019/028. CPI-21-209» Presentació de sol·licituds del 07 al 18 de juny de 2021

04-06-2021

CPI-21-216. Senior Research Technician Project: «De genes a terapia en enfermedades neurodegenerativas. CPI-21-216» Presentació de sol·licituds del 07 al 18 de juny de 2021

04-06-2021

CPI-21-217. Senior Research Technician Project: «Materiales avanzados para el uso eficiente de la energía (EFIMAT). CPI-21-217», Presentació de sol·licituds del 07 al 18 de juny de 2021

04-06-2021

CPI-21-226. Laboratory Officer Project: «Desarrollo de materiales reutilizables, sostenibles y seguros, que alarguen la vida útil e incrementen la durabilidad de las protecciones portuarias. DURPROMAT. CPI-21-226» Presentació de sol·licituds del 07 al 18 de juny de 2021

04-06-2021

CPI-21-229. Medium Research Technician Project: «Desarrollo del Informe Tecnológico de Baterías de Litio desde una Perspectiva de Materiales. CPI-21-229», Presentació de sol·licituds del 07 al 18 de juny de 2021

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre et desplaces per apropar o allunyar el mapa