• .
Persones treballant

Actualització diverses borses de treball

05/03/18

Actualització diverses borses: - ETB d'Investigació -perfil C2 - ETB Salut - Escala Administrativa - Oficial d'Oficis - Servei de Publicacions

  més informació

  Constitució borsa de treball escala tècnica superior d'investigació, perfil sociologia

  20/02/18

  S'ha remés al DOGV convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de l'escala tècnica superior d'investigació, perfil sociologia.

  més informació

  Nova publicació baremació provisional

  16/02/18

  Detectades errades, en la baremació del concurs de mèrits del grup A2 de l'escala de gestió universitària i grup C1, escala administrativa, la comissió avaluadora ha procedit a fer pública nova baremació provisional.

  23-03-2018
  22-03-2018
  22-03-2018
  22-03-2018
  21-03-2018
  Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de prevenció, especialista en "Medicina del...
  Publicada al DOGV correcció d'errades a la llista provisional de persones admeses i excloses
  21-03-2018
  Proves selectives escala tècnica superior de prevenció - Prevenció en Riscos laborals en "Ergonomia i Psicosociologia"...
  Publicada al DOGV correcció d'errades de la llista provisional de persones admeses i excloses
  13-03-2018
  13-03-2018
  13-03-2018
  09-03-2018
  Proves selectives d'accés al grup A,subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil experimentació animal,...
  Publicada al DOGV correcció d'errades a la llista definitiva d'admesos i exclosos i data primer exercici.
  09-03-2018
  09-03-2018
  Proves selectives escala tècnica mitjana d'aufiovisuals, per promoció interna
  Publicada al DOGV llista definitiva i fixació del dia i lloc de la prova
  01-03-2018
  27-02-2018
  27-02-2018
  12-02-2018
  09-02-2018
  Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil DIFRACCIO RX (pols i...
  Publicada al DOGV la resolució per la qual es declaren desertes les proves selectives
  21-03-2018
  14-03-2018
  Consitució borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'audiovisuals.
  Llista provisional d'admesos i exclosos i termini de reclamacions
  22-03-2018
  22-03-2018
  21-03-2018
  Concurs de mèrits del grup A (subgrup A1), escala de facultatius d'arxius i bilioteques, d'administració especial.
  Publicada al DOGV la correcció d'errades que amplia terminis de presentació de sol·licituds.
  13-03-2018
  Concurs de mèrits i resultes llocs del grup A, subgrup A2, escala de gestió universitària i del grup C, subgrup C1,...
  Baremació definitiva. revisió de les reclamacions i proposta d'adjudicació de la comissió avaluadora.
  07-03-2018
  20-02-2018
  12-02-2018
  12-02-2018
  19-01-2018
  Concurs de mèrits lloc de treball 1087, cap de secció de comptabilitat
  Resolució del Rectorat per la qual es nomena Comissió Avaluadora
  19-01-2018
  Concurs de mèrits lloc de treball 1880, cap de seccio de control intern
  Resolució del Rectorat per la qual es nomena la Comissió Avaluadora
  21-12-2017
  21-03-2018
  CPI-18-063. Tècnic/a especialista de suport
  Projecte: «Diseño, construcción y puesta a punto de estaciones automáticas para el monitoraje en tiempo real de bajos niveles radiactivos de tritio en aguas (TRITIUM). CPI-18-063».
  Presentació de sol·licituds del 22/03/2018 al 03/04/2018
  21-03-2018
  CPI-18-056. Investigador/a no doctor/a
  Projecte: «Trabajo de campo en etología de lagartos. CPI-18-056»
  Presentació de sol·licituds del 22/03/2018 al 03/04/2018
  12-03-2018
  CPI-18-057. Investigador/a doctor/a
  Projecte: «Análisis de la pérdida de viabilidad y despoblamiento de las colonias de abejas (APIS MELLIFERA L.) mediante el mapeo de xenobioticos y el uso de técnicas metabolomicas. CPI-18-057»
  Presentació de sol·licituds del 13/03/2018 al 22/03/2018
   
   
  This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy