University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

.
.
 

News

Featured

Extraordinary selection processes for technical and administrative personnel

24-05-2023

ECO2022_A1_49 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informàtica (OEP extraordinària UVEG...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

23-05-2023

EC2022_A2_32 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'assessorament lingüístic (OEP extraordinària UVEG...Publicada al DOGV la Resolució del Rectorat de la llista amb les persones aprovades. S'obri termini per a presentar la documentació; Publicada nota informativa respecte a la documentació a aportar per les persones aprovades

23-05-2023

ECO2022_A1_55 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala de tècnics de gestió (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

19-05-2023

ECO2022_A1_54 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de prevenció, perfil medi ambient (OEP...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

19-05-2023

ECO2022_A1_47 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informació, perfil periodista (OEP...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

17-05-2023

ECO2022_A2_57 Proves selectives per concurs oposició, d'access al grup A, subgrupo A2, escala tècnica mitjana d'informàtica (OEP extraordinària UVEG...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

17-05-2023

ECO2022_A1_53 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació....Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

17-05-2023

ECO2022_A1_50 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil informàtica (OEP...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb la data del primer exercici.

17-05-2023

ECO2022_A1_51 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil conservació de...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

17-05-2023

ECO2022_A1_48 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informació (OEP extraordinària UVEG...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb data del primer exercici.

05-05-2023

EC2022_A2_33 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'enginyeria (OEP extraordinaria UVEG 2022)Publicada al DOGV la resolució del Rectorat de llista amb la persona aprovada. S'obri termini per a presentar la documentació; Publicada nota informativa respecte a la documentació a aportar per les persones aprovades

04-05-2023

ECO2022_A1_63 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió d'investigació (OEP...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

03-05-2023

ECO2022_C1_60 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'investigació, perfil C2 (animalari) i...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

28-04-2023

ECO2022_A2_59 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació,...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

27-04-2023

ECO2022_C1_61 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup C, subgrup C1, escala administrativa (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

27-04-2023

ECO2022_A2_58 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació, perfil B2 i B1 (OEP...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

22-03-2023

EC2022_C1_42 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, escala administrativa (OEP extraordinària UVEG 2022).Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

21-03-2023

ECO2022_A1_52 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala técnica superior d'investigació, perfil proteòmica (OEP...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

21-03-2023

EC2022_A1_28 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió de la investigació (OEP extraordinària...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

10-03-2023

EC2022_C1_41 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'investigació, perfil C2 (OEP extraordinària UVEG...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses y termini de reclamacions

09-03-2023

EC2022_A2_35 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació, perfils B1 i B2 (OEP extraordinària...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

08-03-2023

EC2022_A1_31 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala de tècnics de gestió (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

08-03-2023

EC2022_A1_29 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil conservadors col·leccions...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

07-03-2023

EC2022_A1_27 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil d'informàtica (OEP...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

07-03-2023

EC2022_A1_25 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informàtica (OEP extraordinària UVEG 2022).Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

06-03-2023

EC2022_A2_37 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil de...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

06-03-2023

EC2022_A2_34 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala de gestió universitària (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a la presentació de reclamacions.

Recruitment Processess for Administrative and Research Staff

26-05-2023

REF: TL A1-06/2022 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, d'administració especial. escala tècnica superior d'assessorament lingüístic,...Baremació provisional de la fase de concurs; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

25-05-2023

REF: TL2021_C1 43 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala administrativa pel torn lliure, sector d'administració general.Nota informativa sobre modificació de puntuacions de la fase de concurs que afecten a l'ordenació de la borsa de treball.

25-05-2023

REF: PI A2-02/2022 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, d'administració especial. escala tècnica mitjana d'audiovisuals, per promoció...Resultats provisionals de la fase de concurs; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

24-05-2023

REF: TL2021_C1 38 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala tèc. bàsica d'investigació. Perfil C2 (Animalari)Publicada al DOGV la Resolució del Rectorat de la llista amb les persones aprovades. S'obri termini per a presentar la documentació; Publicada nota informativa respecte a la documentació a aportar per les persones aprovades.

19-05-2023

PI2022_ A1 13 Proves selectives, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil prot radiològica, per promoció...Publicada al DOGV la llista amb el nom de la persona aprovada i nota informativa respecte a la documentació a aportar.

19-05-2023

REF: PI2022_ C1 66 Proves selectives, d'accés al grup C, subgrup C1, escala de suport administratiu, per promoció interna- Torn especialResultats provisionals de la fase de concurs; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

19-05-2023

TL 2022_A108-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, d'administració especial. Escala tècnica superior d'informàtica, pel torn lliureResultats provisionals del tercer exercici; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

08-05-2023

REF: PI2023-A1-12 Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informació, promoció interna.Publicada al DOGV la resolució per la qual es declaran desertes aquestes proves.

05-05-2023

PI2022_ A1 14 Proves selectives, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil hivernacle, per promoció interna- Torn...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat de la llista definitiva amb la persona aprovada; s'obri termini per a la presentació de documentació; Nota informativa respecte a la documentació a aportar per les persones aprovades

02-05-2023

TL 2022_A116-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, d'administració especial. escala tècnica superior de prevenció, esp Medicina del...Resultats definitius del primer exercici i nota infomativa sobre la realització del segon exercici.

18-04-2023

REF: PI A2-45/2021 Proves Selectives pel Promoció Interna, Grup A, Subgrup A2, Escala de Gestió UniversitàriaPublicada al DOGV la llista d'aprovats i nota informativa respecte a la documentació a presentar per les persones aprovades.

29-03-2023

REF: TL2021_A217 Proves selectives d'accés al grup A, Subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació pel torn lliure.Publicada al DOGV la llista de persones aprovades i nota informativa respecte a la documentació a aportar.

29-03-2023

REF: TL A1-46/2021 -Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala de Tècnics de Gestió pel torn lliurePublicada al DOGV la resolució de nomenament de persones funcionàries de carrera.

29-03-2023

REF: PI A1-40/2021 Proves Selectives per Promocio Interna, Grup A, Subgrup A1, Escala Tècnics GestióPublicada al DOGV la resolució de nomenament de persones funcionàries de carrera.

14-03-2023

REF: TL 2022_A109-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, d'administració especial. escala tècnica superior d'informació, perfil màrqueting,...Publicada correcció d'errades als resultats provisionals del primer exercici; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions

03-02-2023

REF: PI2021_A2 25 Proves selectives del grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació, per promoció interna, sector d'administració...Publicada al DOGV la llista d'aprovats i nota informàtiva respecte a la documentació a presentar per les persones aprovades.

24-01-2023

REF: TL2021_C1 33 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala tèc. bàsica d'investigació. Perfil C1-C2-C3Resultats provisionals del segon exercici. S'obri termini de reclamacions.

28-12-2022

REF: PI2021_A2 24 Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala d'ajudants d'arxius i biblioteques, per promoció internaPublicada al DOGV resolució del Rectorat de Nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera

Extension/creation of Job Bank

26-05-2023

BOL2023_A204 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'informàtica.Correcció de la relació definitiva d'aprovats. S'obri termini per a presentar la documentació acreditativa dels requisits.

23-05-2023

BOL2023_C1_05 Ampliació de borsa de treball del grup C, subgrup C1, ETB INV PERFIL C2 ANIMALLlista provisional de persones admeses i excloses; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions

23-05-2023

BOL2023_A101 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de VeterinàriaPublicada la resolució del Rectorat amb el nom de les persones aprovades.

22-05-2023

BOL2023_A202 Creació de borsa de treball del grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació, perfil B2_animalari.Llista definitiva de persones admeses i excloses i nota informativa respecte a la realització de l'exercici.

03-05-2023

BOL2023_A103 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'assessorament lingüísticLlista definitiva de persones admeses i excloses amb data, lloc i hora de l'exercici.

28-09-2022

BOL2021_A102 Creació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'arquitecturaNota informativa que modifica la llista definitiva de les persones aprovades

11-07-2022

BOL2022_A102 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de Prevenció; Medicina del treballLlista defintiiva amb el nom de les persones aprovades en el procés selectiu

Post supply

22-05-2023

LD2023_A1_14 Lliure designació. Cap de Servei de la Unitat Tècnica, lloc 1426Publicada al DOGV la convocatòria; s'obri termini per a la presentació de sol·licituds de participació. Resolució amb la Comissió Avaluadora.

19-05-2023

CT_CM2023_A2_01 Concurs de trasllats i de mèrits per a funcionàries i funcionaris del grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'investigació,...Baremació provisional del concurs de mèrits; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions i nota informativa respecte a la realització de l'entrevista del concurs de mèrits.

19-05-2023

CM2023_A1-A1/A2 Concurs de Mèrits A1 i A1/A2 Facultatius i Ajudants de BibliotequesPublicada al DOGV la convocatòria, s'obri termini per a la presentació de sol·licituds de participació

12-05-2023

LD2023_A1_8 Lliure designació. Cap de Servei Tècnic i de Manteniment, lloc 1011Publicada al DOGV la resolució d'anul·lació de la convocatòria.

30-03-2023

LD2023_C1_4 Lliure designació secretari/a degà/na, lloc 588, F. CC BiològiquesResolució del Rectorat declarant desert el concurs

14-03-2023

REF: CM2022_A168 Concurs de mèrits, grup A - subgrup A1, escala tècnics de gestió.Resolució del rectorat d'adscripció del concurs de mérits i data de presa de possessió

21-12-2022

LD2022_A1_65 Lliure designació Cap de Servei Assessoria Jurídica, lloc 1472Resolució rectorat adjudicació lloc de treball

Calls for Research Staff

26-05-2023

CPI-23-282. Researcher in Training Project: «Nuevas fronteras en el desarrollo de materiales termoeléctricos iónicos basados en hidrogeles producidos a partir de residuos de lignocelulosa para recuperación y almacenamiento de energía (CIGRIS/2022/132), CPI-23-282» Presentació de sol·licituds del 29 de maig al 9 de juny de 2023

26-05-2023

CPI-23-279. Researcher in Training Project: «Las células estrelladas hepáticas como base para nuevas estrategias terapéuticas en la fibrosis hepática. (CIGRIS/2022/133), CPI-23-279». Presentació de sol·licituds del 29 de maig al 9 de juny de 2023

26-05-2023

CPI-23-277. Researcher in Training Project: «Intervención mediante plataforma tecnológica inteligente para el desarrollo socioemocional y la promoción del bienestar en la adolescencia y la adultez emergente (CIGRIS/2022/168), CPI-23-277» Presentació de sol·licituds del 29 de maig al 9 de juny de 2023

25-05-2023

CPI-23-249. Doctor Researcher Project: «Impacto de los contaminantes en la emisión de GEI y la capacidad de secuestro de C relacionada con la biodiversidad de los humedales mediterráneos: un enfoque experimental. CPI-23-249». Presentació de sol·licituds del 26 de maig al 8 de juny de 2023

25-05-2023

CPI-23-237. Researcher in Training Project: «Artificial intelligence for complex systems: Brain, Earth, Climate, Society. CPI-23-237». Presentació de sol·licituds del 26 de maig al 8 de juny de 2023

25-05-2023

CPI-23-262. Non-Doctor Researcher Project: «Nanomateriales híbridos basados en elementos abundantes en la tierra para la producción eficiente de hidrógeno y el almacenamiento de energía. CPI-23-262». Presentació de sol·licituds del 26 de maig al 8 de juny de 2023

25-05-2023

CPI-23-248. Senior Research Technician Project: «Herramientas para visualizar estructuras no-canónicas de ADN/ARN mediante microscopia avanzada. CIDEGENT/2018/015. CPI-23-248» Presentació de sol·licituds del 26 de maig al 8 de juny del 2023

25-05-2023

CPI-23-244. Tècnic/a de suport a la investigació Project: «Algoritmos inteligentes para la toma de decisiones en la localización de servicios. CPI-23-244». Presentació de sol·licituds del 26 de maig al 8 de juny del 2023

25-05-2023

CPI-23-261. Non-Doctor Researcher Project: «Compatibilidad de la resistencia inducida por micorrizas con enemigos naturales para expandir el manejo integrado de plagas. CPI-23-261» Presentació de sol·licituds del 26 de maig al 8 de juny de 2023

25-05-2023

CPI-23-241. Senior Research Technician Project: «Aspectos clásicos y cuánticos en gravitación: agujeros negros, cosmología, ondas gravitacionales y más allá. CPI-23-241» Presentació de sol·licituds del 26 de maig al 8 de juny del 2023

25-05-2023

CPI-23-240. Medium Research Technician Project: «Procesos de desarrollo local en entornos rurales: del reto demográfico a los retos territoriales. CPI-23-240» Presentació de sol·licituds del 26 de maig al 8 de juny del 2023

24-05-2023

CPI-23-280. Researcher in Training Project: «Isolated and Binary Black Holes in Gaseous Magnetized Disks. (CIGRIS/2022/126), CPI-23-280». Presentació de sol·licituds del 25 de maig al 7 de juny de 2023

24-05-2023

CPI-23-272. Researcher in Training Project: «Estabilidad estructural de fases carbonato de sistemas ternarios MO-CO2-H2O (M=Mg,Ca) bajo distintas condiciones termodinámicas. (CIGRIS/2022/202), CPI-23-272». Presentació de sol·licituds del 25 de maig al 7 de juny de 2023

24-05-2023

CPI-23-278. Researcher in Training Project: «Estilo de vida, ómicas y autofagia para un cerebro sano en un cuerpo sano y un envejecimiento saludable: Analisis observacionales y de intervención en población mediterránea. (CIGRIS/2022/082), CPI-23-278» Presentació de sol·licituds del 25 de maig al 7 de juny de 2023

24-05-2023

CPI-23-281. Researcher in Training Project: «Exotic Compact Objects: from numerical relativity simulations to gravitational-wave searches. (CIGRIS/2022/164), CPI-23-281». Presentació de sol·licituds del 25 de maig al 7 de juny de 2023

23-05-2023

CPI-23-221. Support Specialist Technician Project: «MRR/CERTIDIGITAL-PERSONAL. CPI-23-221». Presentació de sol·licituds del 24 de maig al 6 de juny de 2023

23-05-2023

CPI-23-220. Support Specialist Technician Project: «MRR/SMARTUNI-SMART UNIVERSITY-PERSONAL. CPI-23-220». Presentació de sol·licituds del 24 de maig al 6 de juny de 2023

23-05-2023

CPI-23-224. Tècnic/a de suport a la investigació Project: «Estudio de la importancia de los bacteriófagos en el microbioma intestinal mediante la genómica de células individuales. CDEIGENT/2021/008. CPI-23-224» Presentació de sol·licituds del 24 de maig al 6 de juny de 2023

23-05-2023

CPI-23-222. Support Specialist Technician Project: «MRR/UNIDIGITAL – ADAPTLEARN. CPI-23-222» Presentació de sol·licituds del 24 de maig al 6 de juny de 2023

22-05-2023

CPI-23-245. Doctor Researcher Project: «Positive energy waste water treatment plant for combined treatment of wastewater and biowaste in small populations (life zero waste water). CPI-23-245». Presentació de sol·licituds del 23 de maig al 05 de juny.

22-05-2023

CPI-23-242. Non-Doctor Researcher Project: «Reciclado de residuos plásticos complejos de mezclas algodón-poliéster, RECIMAP». CPI-23-242» Presentació de sol·licituds del 23 de maig al 5 de juny de 2023

22-05-2023

CPI-23-231. Non-Doctor Researcher Project: «Monitorización avanzada de procesos industriales mediante inteligencia artificial, MAPI-IA. CPI-23-231». Presentació de sol·licituds del 23 de maig al 05 de juny de 2023.

22-05-2023

CPI-23-246. Doctor Researcher Project: « Desarrollo de nuevos biocomposites de tipo mof para tecnologías sostenibles avanzadas. CPI-23-246» Presentació de sol·licituds del 23 de maig al 5 de juny de 2023

19-05-2023

CPI-23-269. Researcher in Training Project: «Utilización de tecnologías eco-innovadoras para la extracción de nutrientes y compuestos bioactivos a partir de coproductos agroalimentarios y desarrollo de alimentos funcionales. (CIGRIS/2022/162), CPI-23-269» Presentació de sol·licituds del 22 de maig al 2 de juny de 2023

18-05-2023

CPI-23-268. Non-Doctor Researcher Project: Línia d’Investigació: «Implantació del Center for Digital Technology and Management (CDTM) a València».CPI-23-268». Presentació de sol·licituds del 19 de maig al 1 de juny de 2023

17-05-2023

CPI-23-223. Doctor Researcher Project: «MRR/Vacíos cósmicos: modelos teóricos, simulaciones numéricas y comparación con las observaciones. VACOS. CPI-23-223». Presentació de sol·licituds del 18 de maig al 31 de maig de 2023

17-05-2023

CPI-23-258. Researcher in Training Project: «Uso de hidrógeno fotoeletrocatalítico para la obtención catalítica de combustibles verdes de derivados de la Biomasa. (CIGRIS/2022/198), CPI-23-258». Presentació de sol·licituds del 18 al 31 de maig del 2023.

17-05-2023

CPI-23-228. Non-Doctor Researcher Project: «Hacia una metodología para reducir la difusión de información sobre grupos vulnerables y estigmatizados (REMISS). CPI-23-228» Presentació de sol·licituds del 18 al 31 de maig del 2023

17-05-2023

CPI-23-229. Non-Doctor Researcher Project: «Creación de la Cátedra de Economía Feminista durante el ejercicio 2017. CPI-23-229.» Presentació de sol·licituds del 18 al 31 de maig de 2023

17-05-2023

CPI-23-230. Non-Doctor Researcher Project: «Conveni de col·laboració per al foment de la investigació en l’analítica de dades aplicades al bon govern i la rendició de comptes a la ciutat de València. CPI-23-230». Presentació de sol·licituds del 18 de maig al 31 de maig de 2023

17-05-2023

CPI-23-257. Researcher in Training Project: «Nuevos patrones de reactividad de isocianuros. Aplicación a la síntesis de heterociclos nitrogenados quirales (CIGRIS/2022/180), CPI-23-257». Presentació de sol·licituds del 18 al 31 de maig del 2023.

17-05-2023

CPI-23-239. Non-Doctor Researcher Project: «Cátedra Diálogo Social anualidad 2023. CPI-23-239» Presentació de sol·licituds del 18 al 31 de maig de 2023

16-05-2023

CPI-23-212. Senior Research Technician Project: «RI services to promote deep digitalization of Industrial Biotechnology-towards smart biomanufacturing -BIOINDUSTRY 4.0. CPI-23-212». Presentació de sol·licituds del 17 al 30 de maig de 2023

16-05-2023

CPI-23-236. Medium Research Technician Project: «Servicio de mantenimiento evolutivo de los sistemas administrados por el área de telemática para la movilidad de la Subdirección General de gestión de la movilidad y tecnología de la DGT. CPI-23-236». Presentació de sol·licituds del 17 al 30 de maig de 2023

16-05-2023

CPI-23-233. Doctor Researcher Project: «Valentiae Historici Fontes (VAHIFO). CPI-23-233» Presentació de sol·licituds del 17 al 30 de maig de 2023

16-05-2023

CPI-23-217. Non-Doctor Researcher Project: «Programa Universitat i Societat. CPI-23-217». Presentació de sol·licituds del 17 de maig al 30 de maig del 2023.

16-05-2023

CPI-23-219. Senior Research Technician Project: «IA para el diagnóstico y tratamiento temprano de enfermedades con gran prevalencia en envejecimiento. CPI-23-219». Presentació de sol·licituds del 17 al 30 de maig de 2023

16-05-2023

CPI-23-210. Doctor Researcher Project: «Pruebas observaciones del modelo cosmológico estándar. CPI-23-210» Presentació de sol·licituds del 17 al 30 de maig de 2023

16-05-2023

CPI-23-232. Doctor Researcher Project: «Valentiae Historici Fontes (VAHIFO). CPI-23-232». Presentació de sol·licituds del 17 de maig al 30 de maig del 2023.

12-05-2023

CPI-23-225. Non-Doctor Researcher Project: «MRR/Desarrollo de agentes de imagen molecular para PET/Mr basados en materiales híbridos tipo MOF con ácidos nucleicos. CPI-23-225» Presentació de sol·licituds del 15 al 26 de maig de 2023

12-05-2023

CPI-23-216. Non-Doctor Researcher Project: «Astrofísica relativista computacional y análisis de datos en la era de la astronomía de ondas gravitacionales. CPI-23-216». Presentació de sol·licituds del 15 al 26 de maig de 2023

12-05-2023

CPI-23-218. Doctor Researcher Project: «Astroparticle and neutrino physics: from cosmology to the lhc (ASTROPARNU). CPI-23-218». Presentació de sol·licituds del 15 al 26 de maig de 2023

10-05-2023

CPI-23-034. Senior Research Technician Project: «Avances en medicina de precisión de la obesidad: análisis multiómico y dinámico para el descubrimiento y validación de biomarcadores predictores de pérdida de peso tras intervención en personas de alto riesgo. CPI-23-034» PROPOSTA I RESULTATS CPI-23-034

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa