University of Valencia logo Logo del portal

.
.
16-09-2019
PROVES SELECTIVES PER PROMOCIÓ INTERNA, GRUP C, SUBGRUP C1, ESCALA ADMINISTRATIVA
Correcció a la resolució de nomenament de funcionaris i funcionàries en pràctiques
16-09-2019
Proves selectives del grup A (subgrup A1), ETS d'Informàtica
Publicada al DOGV la resolució del nomenament de funcionària de la persona aprovada
16-09-2019
Proves selectives del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'edicions i publicacions pel torn lliure
Publicada al DOGV la resolució del nomenament de funcionària de la persona aprovada.
11-09-2019
24-07-2019
Proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, escala Administrativa, pel torn lliure
Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses amb la data i lloc de realització del primer exercici.
19-07-2019
Proves selectives del grup C (subgrup C1), ETB d'arxius i biblioteques. Torn lliure
Resultats provisional del tercer exercici amb termini de reclamacions
08-07-2019
Proves selectives, grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'enginyeria, per promoció interna
Pulbicada al DOGV la resolució del nomenament com a funcionària de carrera de la persona aprovada en les proves selectives
27-06-2019
17-06-2019
07-06-2019
02-09-2019
Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A2, AE, ETM d'Informàtica
Publicada al DOGV la convocatòria. S'obri termini de presentació de sol·licituds.
31-07-2019
26-07-2019
Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A2, tècnic/a mitjà/ana de conservació d'estructures anatòmiques humanes
Resolució del Rectorat per la qual es fa pública la llista definitiva de les perosnes aprovades.
25-07-2019
Ampliació borsa de treball grup A, subgrup A2, AE, ETM ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
Resolució del Rectorat de llista definitiva de l'ampliació de borsa
23-07-2019
12-07-2019
14-06-2019
27-05-2019
15-05-2019
Ampliació Borsa de Treball ETB d'Investigació, oficial laboratori, perfil C2
Publicació de la Resolució d'ampliació de la borsa.
09-09-2019
09-09-2019
Lliure Designació, grup A (subgrup A1) , lloc 1914, Vicegerent/a de coordinació econòmica i serveis.
Publicada al DOGV la convocatòria. S'obri termini de presentació de sol·licituds.
09-09-2019
Lliure designació, grup C, subgrup C1, lloc 237, Secretari/a d'Alt Càrrec Degà/na
Publicada la convocatòria al DOGV. S'obri termini de presentació de sol·licituds
05-09-2019
05-09-2019
19-07-2019
19-07-2019
19-07-2019
Concurs de trasllats, grup C, subgrup C1, AE, ETB d'arxius i biblioteques
Publicació de la resolució de nomenament de la Comissió Avaluadora
17-07-2019
15-07-2019
Lliure designació, grup A, subgrup A1, lloc 2516, Cap de Servei de Prevenció i Medi Ambient
Publicada la convocatòria al DOGV. S'obri termini de presentació de sol·licituds.
02-07-2019
02-07-2019
02-07-2019
Lliure designació, grup A, subgrup A1, lloc 2523, Cap de Servei SEDI
Publicada la convocatòria al DOGV. S'obri termini de presentació de sol·licituds.
01-07-2019
Lliure designació, grup A, subgrup A1, lloc 2522, cap del Servei de Política Lingüïstica
Publicació de la proposta d'adjudicació de la Comissió Avaluadora.
27-06-2019
26-06-2019
16-09-2019
CPI-19-281. Doctor Researcher
Project: «Contribución al calorimetro hadrónico TILECAL y al programa de física del experimento ATLAS del LHC. CPI-19-281».
Presentació de sol.licituds del 17 al 26 de setembre de 2019
16-09-2019
CPI-19-280. Researcher in Training
Project: «The present and future of precision physics. (CIDEGENT/2018/014), CPI-19-280».
Presentació de sol.licituds del 17 al 26 de setembre de 2019
16-09-2019
CPI-19-274. Non-Doctor Researcher
Project: «A positron emission tomography apparatus based on liquid xenon with time of flight applications (PETALO). CPI-19-274».
Presentació de sol.licituds del 17 al 26 de setembre de 2019
16-09-2019
CPI-19-272. Non-Doctor Researcher
Project: «Metal-Organic Frameworks as chemical reactors for the Synthesis of well-defined sub-nanometer metal clusters (MOF-REACTORS). CPI-19-272».
Presentació de sol.licituds del 17 al 26 de setembre de 2019
03-09-2019
CPI-19-276. Senior Research Technician
Project: «Desarrollo del proyecto Avisa’m - desarrollo de un prototipo – demostrador tecnológico del sistema de seguimiento y alerta de violencia de genero tanto para profesionales como usuarias finales potenciales víctimas de violencia de...
Presentació de sol·licituds del 4 al 13 de setembre de 2019
03-09-2019
CPI-19-277. Senior Research Technician
Project: «Desarrollo del proyecto Avisa’m - desarrollo de un prototipo – demostrador tecnológico del sistema de seguimiento y alerta de violencia de genero tanto para profesionales como usuarias finales potenciales víctimas de violencia de...
Presentació de sol·licituds del 4 al 13 de setembre de 2019
03-09-2019
CPI-19-278. Senior Research Technician
Project: «Desarrollo del proyecto Avisa’m - desarrollo de un prototipo – demostrador tecnológico del sistema de seguimiento y alerta de violencia de genero tanto para profesionales como usuarias finales potenciales víctimas de violencia de...
Presentació de sol·licituds del 4 al 13 de setembre de 2019
03-09-2019
CPI-19-279. Medium Research Technician
Project: «Unidad de Excelencia “María de Maeztu” (2016-2019) MDM-2015-0538. CPI-19-279».
Presentació de sol·licituds del 4 al 13 de setembre de 2019
02-09-2019
CPI-19-268. Researcher in Training
Project: «Neutrinos: hunting a new physics scale (CIDEGENT/2018/019), CPI-19-268»
Presentació de sol·licituds del 3 al 12 de setembre de 2019
02-09-2019
CPI-19-271. Medium Research Technician
Project: «Relaciones estructura-propiedad para el transporte coherente de energía en polímeros supramoleculares. CPI-19-271».
Presentació de sol·licituds del 3 al 12 de setembre de 2019
02-09-2019
CPI-19-273. Non-Doctor Researcher
Project: «Responsible reduction of nitrates in the comprehensive water cycle (Life libernitrate). CPI-19-273».
Presentació de sol·licituds del 3 al 12 de setembre de 2019
02-09-2019
CPI-19-275. Senior Research Technician
Project: «Cátedra de infancia y adolescencia y Cátedra Luis Amigo de la Universitat de València.CPI-19-275».
Presentació de sol·licituds del 3 al 12 de setembre de 2019
23-07-2019
CPI-19-263. Medium Research Technician
Project: «Convenio de colaboración para el diseño, el desarrollo técnico, el seguimiento y la coordinación y comunicación del laboratorio territorial del empleo, en el marco del plan “Avalem Territori” 2019. CPI-19-263».
Presentació de sol·licituds del 18 de juliol al 3 de setembre de 2019
27-06-2019
CPI-19-196. Doctor Researcher
Project: «Implementation of the indicator “impacts of marine litter on sea turtles and biota” in RSC and MSFD areas / short title: indicator impact taxa (INDICIT II). CPI-19-196»
Presentació de sol·licituds del 28 de juny al 8 de juliol de 2019
 

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre et desplaces per apropar o allunyar el mapa

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy