Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

 Procés  Acció Lloc Data Ampliar
informació

Matrícula Graus:

Estudiants de nou ingrés

Cita de matrícula:

Per nota d'admissió en la titulació

Portal de l'alumne

28 de juliol de 2020

Més informació

Reunions informatives: Pendent

 

Pendent

Reunions per titulació

Recomanacions prèvies:

Abans de la matrícula cal consultar la web de la Facultat de Dret, especialment la informació dels tràmits de matrícula, els horaris i la documentació que s'ha de presentar

www.uv.es/dret

Abans de la data de matrícula

Tràmits de matrícula

Horaris

Documentació

Automatrícula:

Mitjançant l'aplicació informàtica accesible des del Portal de Serveis de l'Estudiant

Portal de Serveis de l'Estudiant

Del 30 de juliol  al 4 d'agost de 2020, segons l'ordenació de matrícula

Instruccions Matrícula Nou Ingrés

Tutorial automatrícula nou ingrés

Grup ARA del Grau en Dret

(docència en anglès)

Titulació hispano-francesa en Dret

Titulació hispano-rusa en Ciències Polítiques

Grup ARA i Titulacions Internacionals

Selecció per nota d'accés i coneixement acreditat de la llengua anglesa o llengua francesa

Sol·licitud en matricula.dret@uv.es des del mail utilitzat en la preinscripció

29 i 30 de juliol de 2020 (fins a les 14:00 h.)

Instruccions preinscripció ARA

Instruccions preinscripció Hisp.Fr.

Instruccions preinscripció Hisp-Russa

Resolució: www.uv.es/dret

30 de juliol de 2020 ( a partir de les 16:00 h.)

Admesos ARA

Admesos Hisp-Franc.

Admesos Hisp-Russa

Matrícula: Portal de Serveis de l'Estudiant 4 d'agost de 2020  

Matrícula Graus:

Llista d'espera

Consulteu l'apartat

Accés i admissió

     

Segones matrícules i posteriors:

Estudiants NO MATRICULATS en el curs acadèmic 2019/2020

Tots els graus i dobles graus de la Facultat de Dret:

Sol·licitud de data i hora de matrícula per reanudació d'estudis

SEU Electrónica ENTREU

Del 15 de juny al 15 de juliol de 2020

 

Segones matrícules i posteriors:

Estudiants MATRICULATS en el curs acadèmic 2019/2020

Tots els graus i dobles graus de la Facultat de Dret:

Automatrícula individual

Portal de Serveis de l'Estudiant

Del 20 al 28 de juliol de 2020 segons ordenació de matrícula

 Més informació

Instruccions matrícula graus i dobles graus

Recursos ajuda automatrícula

Abandonaments:

Dobles Titulacions i Grup ARA

Estudiants que desitgen abandonar els programes de doble grau / llicenciatura / ARA Per correu electrònic a matdret@uv.es De l'1 al 15 de juliol 2020 Instància
Sol·licitud de matrícula temps parcial (2020-2021) Estudiants de primera matrícula Seu Electrònica ENTREU Del 30 de juliol al 13 de setembre 2020 Més informació
Estudiants de segona i posteriors matrícules

Seu Electrònica ENTREU

De l'1 al 15 de juliol 2020  
Resolució           Correu electrònic 1ª quinzena setembre  
 Reconeixement i transferència de crèdits  Consulteu l'apartat Expedients acadèmics Per correu electrònic a reconedret@uv.es Des de la formalització de la matrícula fins el 4 de setembre 2020 Instruccions i Precedents de Reconeixement
Anul·lació de matricula per causa de força major (2020-2021) Amb dret a devolució de taxes SEU Electronica ENTREU Fins el 31 de desembre de 2020 Més informació
 Sense dret a devolució de taxes SEU Electronica ENTREU

Assignatures 1er. quadr: pendent

Assignatures 2º quadr. asign. anuals i anulació total: pendent

 Modificacions de matrícula (2020-2021)

 Canvis de grup de causes justificades

Sol·licitud: Portal de Serveis de l'Estudiant

Apartat: Canvis de grup

Documentació: Per correu electrònic a secdret@uv.es

Estudiants de nou ingrés:

del 30 de juliol al 4 de setembre 2020

Estudiants de segona i posteriors matricules:

del 22 de juliol al 4 de setembre de 2020

Documentació: fins el 9 de setembre 2020

Convocatòria (modificat 03/08/2020)

Canvis de grup per coincidència horària - solapament Portal de Serveis de l'Estudiant des del moment de la matrícula fins el 4 de setembre de 2020 Convocatòria (modificat 03/08/2020)