Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Dret Logo del portal

1.- Matrícula Graus

Matrícula de Nou Ingrés (amplia informació)
Consulta la teua cita per a la matrícula

Matrícula Online: 18 al 21 de juliol 2022 - Portal Serveis Estudiant   
Segones i Posteriors Matrícules (amplia informació)
Consulta la teua cita en el Portal Serveis Estudiant
Matrícula Online: 20 al 29 de juliol 2022 - Portal Serveis Estudiant

2.- Grups Docència en Anglès

Matrícula Nou Ingrés - Agrup. AR G. Dret (amplia informació)
Cita de matrícula per ordre d'admissió en preinscripció
Matrícula Online: 18 al 21 de juliol 2022 - Portal Serveis Estudiant                              
Segones i Posteriors Matrícules Agrup. AR G. Dret (amplia informació)
Cita per ordenació de matrícula
Matrícula Online: 20 al 29 de juliol 2022 - Portal Serveis Estudiant
3er ADE-Dret - Assignatures Anglès (amplia informació)
Cita per ordenació de matrícula
Sol·licitud grups per Registre electrònic fins el 2 de setembre 2022

3.- Doble Titulació Hispano-Francesa en Dret

Preinscripció GVA al Grau en Dret (sol·licitud preinscripció) Del 20 de juny al 8 de juliol 2022 -  Llistat d'admesos: 15 de juliol 2022 
Preinscripció Hisp-Fr. (sol·licitud a matricula.dret@uv.es) Del 15 al 18 de juliol 2022 (fins les 14 h.) - Llistat d'admesos: 18 de juliol (18 h.)
Matrícula 1er curs Matrícula Online: 21 de juliol 2022 (Grup 1 - B) - Portal Serveis Estudiant
Matrícula 2on curs: cita per ordenació de matrícula Matrícula Online: 20 al 29 de juliol 2022 - Portal Serveis Estudiant
Amplia informació DT Hispano-Francesa

4.- Segones i posteriors matrícules d'ESTUDIANTS NO MATRICULATS el curs anterior

Sol·licitud de cita de matrícula (día i hora)  
Reanudació d'estudis                                  
Del 15 de juny al 13 de juliol 2022
per Seu Electrònica (procediment habilitat)                                    

5.- Matrícula a Temps Parcial

Estudiants de Primera Matrícula                            Del 22 de juliol al 13 de setembre 2022                                             
per Seu Electrònica (procediment habilitat)     
Estudiants de Segones i Posteriors Matrícules Del 1 al 15 de juliol 2022                                           
per Seu Electrònica (procediment habilitat)   
Informació Matrícula a Temps Parcial

6.- Transferència i Reconeixement de Crèdits

Reconeixement d'assignatures - Sol·licitud Des de la formalització de la matrícula fins el 30 de setembre 2022
per Seu Electrònica (registre electrònic) 
Activitats de participació - Sol·licitud Al llarg del curs en què es finalitzen els estudis
per Seu Electrònica (registre electrònic) 
Informació Reconeixement de Crèdits Informació Activitats de participació

7.- Anul·lacions de matrícula per causa de força major

Amb dret a devolució de taxes Termini pendent d'aprovació
per Seu Electrònica (procediment habilitat) 
Sense dret a devolució de taxes           Termini pendent d'aprovació
per Seu Electrònica (procediment habilitat)                        
Informació Anul·lació de matrícula

8.- Canvis de grup

Canvi de grup - 1ª matrícula
Sol·licitud (Només per causes justificades)
Des de la formalització de la matrícula fins el 26 de juliol 2022
per Portal Serveis Estudiant                                                                                    
Canvi de grup - 2ª i posterior matrícula
Sol·licitud (Causes justificades i solapament horaris)
Des de la formalització de la matrícula fins el 2 de setembre 2022
per Portal Serveis Estudiant                                                            
Canvi de grup - 1ª matrícula
Lliurament de Documentació (Només per causes justificades)
Des de la formalització de la matrícula fins el 26 de juliol 2022
per Seu Electrònica (registre electrònic)                        
Canvi de grup - 2ª i posterior matrícula
Lliurament de Documentació (Només per causes justificades)
Des de la formalització de la matrícula fins el 2 de setembre 2022
per Seu Electrònica (registre electrònic)            
Convocatòria canvis de grup

9.- Exempcions de l'aplicació dels Reglaments de PERMANÈNCIA (12/48 cr.) i MATRÍCULA (36 i 72/90 cr.)

Permanència Nou Ingrés - No haver superat 12 cr.(grau) - 48 cr.(doble grau)
Sol·licitud de matrícula (causa de força major justificada)
De l'1 de juliol al 9 de setembre 2022                                                                                                 
Seu Electrónica (registre electrònic) - Ajuda Registre                                         
Matrícula- No haver superat 36 crèdits 2 cursos succesius
Sol·licitud de matrícula més de 36 (causa força major just.)
De l'1 al 29 de juliol 2022
Seu Electrónica (registre electrònic) - Ajuda Registre                                                 
Matrícula - Estar en condicions de finalitzar estudis
Sol·licitud d'ampliació nº màxim de crèdits matriculats
De l'1 al 29 de juliol 2022
Seu Electrónica (registre electrònic) - Ajuda Registre              
Normativa de Permanència - Més informació Reglament de Matrícula - Més informació      

10.- Avançament de convocatòria

Sol·licitud de convocatòria avançada
Màxim de 2 assignatures pendents per finalitzar estudis
Des de la formalització de la matrícula fins el 31 de juliol 2022
por Seu Electrònica (procediment habilitat)                                                    
Informació sobre convocatòria avançada