University of Valencia logo Logo Equality Unit Logo del portal

Formació del curs 2017/2018

Inclusió de l’anàlisi de gènere en la investigació científica

 • Duració: 24 hores
 • Modalitat: mixta
 • Professora: Capitolina Díaz

De la paradoxa de la desigualtat al miratge de la igualtat. La igualtat de gènere a la Universitat de València.

 • Duració: 30 hores
 • Modalitat: mixta
 • Professora: Pau Serrano i Magdaleno

Prevenció de la violència de gènere a la Universitat de València.

 • Duració: 20 hores
 • Modalitat: presencial
 • Professora: Coto Talens

Llenguatge administratiu igualitari

 • Duració: 15 hores
 • Modalitat: presencial
 • Professora: Eva Madrid