University of Valencia logo Logo Equality Unit Logo del portal

Grup de Treball d'Igualtat de Gènere- Xarxa Vives

La Xarxa Vives d’Universitats és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats.

La finalitat de la Xarxa Vives és potenciar les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i Sardenya, i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeta coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

El programa d’Igualtat de Gènere respon al compromís de les universitats per incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en tots els entorns de la docència, la recerca i la gestió universitàries. El programa contempla el tractament del gènere a tots els nivells, des de l’anàlisi de necessitats fins a l’elaboració d’informes i recursos i la formació i difusió de l’aplicació de la perspectiva de gènere.

La Unitat d'Igualtat de la UV participa en el Grup de Treball d’Igualtat de Gènere, que organitza periòdicament  activitats,  jornades, debats, seminaris i tallers multidisciplinars i interuniversitaris, distribuïts arreu del territori. Aquests esdeveniments es realitzen en el marc Fòrum Vives, espai d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives.