Crèdits del títol: 75

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 35

Treball fi de màster: 10

Codi titulació: 2146

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: www.uv.es/malcl

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Valencià

Universitats participants: Universitat de València i Universitat d´Alacant

Comissió de Coordinació Acadèmica Miquel Nicolás Amoros (Director)
Carmen Gregori Soldevilla
Joan Rafael Ramos Alfajarin
Ramón J. Roselló Ivars
Carmen Tejedo Moltó (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La llengua catalana és la llengua pròpia, històrica i cooficial de la Comunitat Valenciana, a la qual l’article sisè de l’Estatut d’autonomia atorga el nom específic de valencià. En aquest article es reconeix als ciutadans i les ciutadanes el dret a rebre ensenyament de i en la llengua pròpia, la garantia d’usar-la de manera normal i oficial, l’adopció de mesures per assegurar-ne el coneixement i una especial protecció i respecte per a la seua recuperació. En aquest sentit, el sistema d’ensenyament de la Comunitat Valenciana garanteix una formació en coneixements i competències comunicatives i culturals en aquesta llengua, així com en la seua literatura. Aquest títol de màster proposa la formació avançada i especialitzada de les persones titulades en Filologia Catalana que orienten la seua activitat professional a l’ensenyament dins d’un context plurilingüe i multicultural.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Llengües, Literatures, Cultures i les seues Aplicacions

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Vicent.J.Escarti@uv.es